Stöd för tidig vård av plantbestånd | Skogscentralen

Stöd för tidig vård av plantbestånd

Mer information

Kemera-blanketterna kan sändas antingen som en bilaga till ett e-postmeddelande på adressen: kemerahakemukset(at)metsakeskus.fi eller per post till följande Skogscentralens kontor: Tavastehus, Vasa, Joensuu, Jyväskylä, Kuopio, Kotka, S:t Michel, Nyslott, Karleby, Björneborg, Seinäjoki, Tammerfors, Åbo, Kajana, Kuhmo, Uleåborg, Rovaniemi.

När du skickar finansieringsansökningar eller anmälningar om verkställande till Skogscentralen med e-post, ange följande på rubrikraden:

 • Finansieringsansökan, arbetsslag, landskap eller ort där arbetsplatsen ligger (exempel: Finansieringsansökan, vård av ung skog, Kerimäki, Södra Savolax).
 • Anmälan om verkställande, arbetsslag, finansieringsbeslutets nummer, landskap eller ort där arbetsplatsen ligger (exempel: Anmälan om verkställande, vård av ung skog, 11-2016-1234-P1-1, Kerimäki, Södra Savolax).
   
 • Blanketter
 • Kontaktuppgifter

Tidig vård av plantbestånd avser slyröjning och gallring av plantbestånd samt avlägsnande och gallring av låg skärm. En skriftlig ansökan om stöd ska lämnas in innan arbetet påbörjas. När ansökan är inlämnad kan arbetet inledas omedelbart. En anmälan om verkställande lämnas senare in till Skogscentralen.

Villkor för att stöd ska beviljas för tidig vård av plantbestånd:

 • Stödet söks för en totalareal på minst 1 hektar (ansökan kan innehålla olika ägares figurer på olika håll i landet)
 • Figurstorleken ska vara minst 0,5 hektar
 • Efter arbetet ska medelhöjden på det plantbestånd som ska odlas vara minst 0,7 meter och högst 3 meter
 • Minst 3000 stammar per hektar ska avlägsnas från objektet, i norra Finland minst 2000 stammar. Alla stubbar räknas med i avgången om det härskande trädskiktet har behandlats korrekt.
 • Kvarvarande bestånd får vara högst 5000 stammar per hektar
 • Vård- och underhållsskyldigheten gäller i 7 år

Stöd kan inte fås om skogsförnyelse eller vård av ungskog under de senaste tio åren har finansierats med Kemera-medel på samma objekt. Stödet för tidig vård av plantbestånd är 160 €/ha.

.