Tjänster för företag | Skogscentralen

Tjänster för företag

Mer information

Jussi Somerpalo
expert på företagstjänster
tfn 029 432 4240
jussi.somerpalo(at)skogscentralen.fi

Företagsrådgivarna

Skogscentralen erbjuder den bästa sakkunskapen när det gäller skogs- och naturdata, skogslagstiftning, skogsenergi, skogs- och naturvård och frågor som har med skogsägande eller skogsnäringen att göra. Vi betjänar företag som till exempel vill utveckla sin verksamhet kring förädling av trä, omvandling av trä till energi, virkesdrivning, transport, skogstjänster och virkeshandel.

Skogscentralens tjänster för företag består av personlig expertservice, utbildningar, informationsprodukter och e-tjänster.

Skogscentralen erbjuder:

 • personlig experthjälp för att utveckla ditt företags verksamhet (till exempel experthjälp för någon som planerar att bli värmeföretagare)
 • utbildningar för kunder eller för den egna personalen (till exempel kring skogslagarna eller förändringar i dem)
 • information om skogen, utnyttjande av skogen och skogsägande enligt vad ditt företag behöver (till exempel statistik, tabeller och GIS-databaser samt MinSkog.fi-tjänsten).

Personlig rådgivning

Våra företagsrådgivare ger service i hela landet. Bland företagen som är kunder hos Skogscentralen finns företag som erbjuder alla möjliga olika tjänster inom skogsbranschen. Vår företagsservice är systematisk och den inledande personliga experthjälpen är avgiftsfri.

Rådgivningen och utvecklingsåtgärderna planeras i samarbete med det aktuella företaget. Våra styrkor är ett brett expertkunnande och fungerande nätverk till övriga aktörer i branschen.

Några exempel på sådant som företagsrådgivningen kan hjälpa till med är till exempel kartläggning av olika alternativ för företagsfinansiering, letandet efter en lämplig partner för främjande av företagets utveckling, nätverkande, arrangerandet av utbildningar och skogsdatakartläggning.

Exempel på skräddasydda tjänster:

 • en utredning av vilka virkesreserver det finns inom anskaffningsområdet för ett sågverk som planerar att utvidga verksamheten
 • verkställandet av skogstjänstföretagares nätverk och utbildningar
 • utvecklingssamtal och utvecklingsplaner för skogstjänst-, drivnings- och träförädlingsföretag, fastighetsmäklare och övriga aktörer i skogs- och träbranschen
 • utredning av finansieringsmöjligheter för värmeverks och träförädlingsföretags investeringar.

Utbildningar för aktörer i skogsbranschen

Vi erbjuder mångsidiga utbildningar för skogsbranschens aktörer. Vi är specialiserade på att hålla utbildningar i skogslagstiftningens förändringar ur en praktisk synvinkel.

Exempel på vårt utbildningsutbud:

 • skogslagstiftning och Kemera för skogsbranschens aktörer
 • vattenvård inom skogsbruket och hur man identifierar naturobjekt
 • e-tjänsten MinSkog.fi som stöd i samband med fastighetsvärdering, lånegarantier och arvskiften, banker och fastighetsmäklare som målgrupp
 • hur du bäst utnyttjar MinSkog.fi, skogsbranschens aktörer som målgrupp
 • naturvårdskortets prov

Du hittar de exakta tidpunkterna för våra utbildningar i utbildningskalendern. Vi erbjuder kurser, utbildning i fält, webbinarier och möjlighet att lära sig självständigt på nätet. Förutom färdiga utbildningspaket erbjuder vi också skräddarsydda utbildningar enligt ditt företags behov. Vi ordnar utbildningar i hela landet och har tätt samarbete med andra expertorganisationer och med läroverk. Priset varierar enligt utbildningens längd och innehåll.

Tipsa oss gärna om ämnen som du tycker vi kunde erbjuda utbildning i! Ta kontakt med våra företagsrådgivare eller HR-teamet . Du kan också skriva e-post till adressen tapahtumat(at)metsakeskus.fi.

MinSkog.fi och skogsdataprodukter

MinSkog.fi är en e-tjänst som för samman skogsägare och skogsbranschens serviceleverantörer. Här finns skogsdata om privata skogar. Bekanta dig med tjänsten och vår öppet tillgängliga skogliga information på adressen www.minskog.fi

MinSkog.fi är avgiftsfri.

Infoprodukter som bygger på skogsdata kan fritt utnyttjas via vår webbplats. Förutom särskilda utredningar som beställs skilt kostar infoprodukterna ingenting.

Ökad synlighet för ditt företag

Du kan beställa skogsägares postadresser av oss för direktmarknadsföring med vissa villkor. Fyll i blanketten Begäran om utlämnande av kontaktuppgifter för direktmarknadsföring och lämna in den till Skogscentralen. En grundavgift för överlåtandet av informationen uppbärs. Avgiften bygger på i kraft varande förordning om grunderna för avgifter till staten.

Genom att gå med i MinSkog.fi hittar du skogsägarna som söker information om skogstjänstproducenter och samtidigt får du om du vill synlighet för ditt företag i tjänsten Aktörer på kartan.

Utvecklingsprojekt

Skogscentralen ansvarar för flera nationella och regionala utvecklingsprojekt som riktar sig till företagare. Många av projekten är riktade till utvecklingen av bioenergi-, trävaru- och skogstjänstföretagandet samt utvecklingen av byggandet med trä och förbättrandet av företagens verksamhetsförutsättningar. Det är företagens behov som styr planeringen av projekten. Vi gör brett samarbete med inhemska och utländska aktörer.

Exempel på projekt som Skogscentralen har verkställt:

 • lösningsmodeller för elbolag för att sköta skogen intill elledningar
 • nya företagsnätverk och servicemodeller
 • utvidgning av näringsverksamhet som bygger på skogsnaturen (till exempel utvecklandet av den ekologiska certifieringen för ekonomiskogar)
 • karläggning av värmeföretag och verkställandet av kontakter mellan beställare och producenter
 • exportnätverk för aktörer i träproduktsbranschen.

Pågående projekt ser du på vår webbsida.

.