Uppdatering av skogsdata | Skogscentralen

Uppdatering av skogsdata

Mer information

På 2010-talet inventerade Skogscentralen skogarna i en inventeringsrunda som pågick i tio år. I den nya inventeringsrundan har takten höjts till sex år. Mellan inventeringarna uppdaterar vi informationen för att du hela tiden ska ha tillgång till färsk och exakt information om skogstillgångar, oberoende av inventeringstidpunkten. Vi beaktar trädbeståndets tillväxt och beräknar hur skogsvårdsarbeten och avverkningar inverkar på virkesvolymen. Dessutom beaktar vi eventuella förändringar i fastighetsgränser och ny information om för vilket ändamål skogen kommer att användas.

Viktiga informationskällor vid uppdateringsarbetet är följande:

  • Anmälningar om användning av skog och Kemera-ansökningar som kommit till Skogscentralen
  • Uppdateringsinformation som vi får direkt eller via e-tjänsten MinSkog.fi
  • Information från andra organisationer gällande till exempel förändringar i fastighetsgränser eller naturskyddsområden
  • Information som samlats in i samband med fältgranskning
  • Färskt fjärranalysmaterial, till exempel flygfoton.

Genom uppdatering kompletterar vi i första hand informationen om skogsfigurer, till exempel virkesvolymen och värdet av virket. Figurgränserna uppdateras när förändringarna ingår i tillgänglig uppdateringsinformation och uppgifterna är tillräckligt noggranna.

Vi uppdaterar skogsdata kontinuerligt. Vi har ställt upp mål för tidtabellen för uppdateringsarbetet enligt de informationskällor som uppdateringen baserar sig på. Uppdateringen inbegriper inte några separata fältbesök.

Uppdatera dina data lätt i MinSkog.fi

Du kan också själv lätt påverka hur aktuella dina skogsdata är. Om det har utförts skötselarbeten eller avverkningar på din skogsfastighet kan du anmäla dem i tjänsten MinSkog.fi. Skogscentralen uppdaterar figuruppgifterna inom två veckor.

.