Uppföljning av granbarkborrestammen | Skogscentralen

Uppföljning av granbarkborrestammen

Mer information

Pekka Kuitunen
expert på skogsvård
tfn 029 432 4436
pekka.kuitunen(at)skogscentralen.fi

Under torra och varma somrar förökar sig granbarkborrana snabbt och vållar skada på granar. De förökar sig i vindfällen, travar av granvirke och i försvagade stående träd. Om barkborren förekommer mycket rikligt kan den ge sig också på friska träd.

Granbarkborren svärmar när temperaturen stiger till ungefär 18 grader. Läs mer om skador av granbarkborre och hur man känner igen dem.

Karttjänst (på finska) om granbarkborreskador

Avverkningar på grund av insektsskador per år

På den finskspråkiga webbsidan finns mer information och länkar till tjänster som anknyter till granbarkborrestammen.

.