Uppföljning av Kemera-medel | Skogscentralen

Uppföljning av Kemera-medel

Mer information

Aki Hostikka
chef för finansiering och granskning
tfn 029 432 5405
aki.hostikka(at)skogscentralen.fi

Pekka Hovila
chef för projektförvaltning
tfn 029 432 4702
pekka.hovila(at)skogscentralen.fi

Med statliga medel enligt Kemera, det vill säga lagen om finansiering av hållbart skogsbruk, finansieras skogsskötsel- och skogsförbättringsarbeten som tryggar virkesproduktionen samt naturvårds- och naturskyddsåtgärder som upprätthåller den biologiska mångfalden.

Läs mer om villkoren för Kemera-stöd och hur stöden kan användas.

Användning av Kemera-medel 2020

 


 

På den finska sidan uppdaterar vi informationen lite oftare.

Användning av Kemera-medel 2019

Användning av Kemera-medel 2018

Användningen av Kemera-medel 2017

Statistiken presenteras på finska.

Användning av Kemera-medel under tidigare år

.