Uppskattning av hjortdjursskador | Skogscentralen

Uppskattning av hjortdjursskador

Mer information

Heikki Kuoppala
puh. 050 314 0394
heikki.kuoppala(at)metsakeskus.fi

Skogscentralen gör varje år en uppskattning av hjortdjursskadornas omfattning utifrån skadeanmälningar från skogsägarna.

I viltskadelagen avses med hjortdjur följande: dovhjort, kronhjort, sikahjort, älg, vitsvanshjort och skogsvildren.

Skogsägare och skogsproffs kan bedöma älgskadornas omfattning med en ny älgskadekalkylator innan de anmäler skadan.

Så använder du kalkylatorn
Älgskadekalkylatorn som kan hjälpa till i bedömningen av om ersättningströskeln har överskridits.

Anmälan om skada skickas till kirjaamo(at)metsakeskus.fi eller per post till Skogscentralens kontor.

Spårindexet som upprätthålls av Naturresursinstitutet (Luke) mäter djurspårens täthet i terrängen och beskriver med vissa reservationer artens förekomst. Läs mer om triangelinventering.

.