Uttalanden

På den finska sidan har vi samlat Skogscentralens viktigaste uttalanden.