Tiedonsiirtopalvelu | Metsäkeskus

Tiedonsiirtopalvelu

Lisätietoja

Eeva Hiltunen
sovellusvastaava
puh. 029 432 5440
tiedonsiirto.yllapitaja(at)metsakeskus.fi

 

Metsäkeskuksen tiedonsiirtopalvelu on tarkoitettu toimijoille, joilla on käytössä metsä- ja paikkatietojärjestelmä. Esimerkiksi metsänkäyttöilmoitus sisältää metsikkö- ja toimenpidetietojen lisäksi karttatiedon metsiköiden sijainnista. Sähköinen tiedonsiirto edellyttää, että lähettäjä tuottaa tietojärjestelmästään määrämuotoisen siirtotiedoston ja koordinaattimuotoisena tiedon toimenpidekuvioiden sijainnista.

Jollei organisaatiolla ole mahdollista ottaa käyttöön rajapintapalvelua, ilmoituksen tekeminen mahdollista myös Metsään.fi-palvelussa. Tiedonsiirtopalvelun käyttöönottoon ja ylläpitoon liittyviin kysymyksiin saa vastauksen sähköpostiosoitteesta tiedonsiirto.yllapitaja(at)metsakeskus.fi.

Valtaosa metsänkäyttöilmoituksista sekä Kemera-hakemuksista ja -toteutuksista lähetetään metsäalan toimijoiden järjestelmistä sähköisesti maanomistajan valtuuttamana tiedonsiirtopalvelua hyödyntäen. Metsäkeskuksen tiedonsiirtopalvelua on uudistettu vuodesta 2017 alkaen.

Vanha tiedonsiirtopalvelu

Vanhan tiedonsiirtopalvelun kautta palveluun voi jättää joko vanhan mallisia (ei-standardi) tai seuraavien metsätietostandardien mukaisia sanomia:

  • metsänkäyttöilmoitus (vanhan mallinen tai standardin v 9.24 mukainen)
  • Kemera-rahoitushakemus (standardi v 9.24 mukainen)
  • Kemera-toteutusilmoitus (standardi v 9.24 mukainen)

Tuki vanhalle tiedonsiirtopalvelulle ja metsävaratietojen latauspalvelulle jatkuu 31.12.2019 saakka. Kirjaudu vanhaan tiedonsiirtopalveluun osoitteessa https://tsp.metsakeskus.fi/tiedonsiirtopalvelu

Tiedonsiirtopalvelu on uudistunut

Suomen metsäkeskuksen uudistettu Tiedonsiirtopalvelu (uTSP) on Suomi.fi-palveluväylän välityksellä internetissä toimiva valtakunnallinen verkkopalvelu. uTSP käyttää SOAP-protokollaa. Suomi.fi-palveluväylän kautta toimivaan uudistettuun tiedonsiirtopalveluun liittymisiä on tehty kesäkuusta 2018 alkaen, lisätietoja liityntäkatalogista.

Uudistetussa tiedonsiirtopalvelussa käytettävät xml-sanomat ovat metsätietostandardien (V11 tai uudempi) mukaisia. Uudistetun tiedonsiirtopalvelun kautta palveluun voi jättää seuraavia standardin mukaisia sanomia:

  • Metsänkäyttöilmoitus (standardi V11 tai uudempi)
  • Kemera-hakemus (standardi V11 tai uudempi)
  • Kemera-toteutusilmoitus (standardi V11 tai uudempi)
  • Hirvivahinkoilmoitus (standardi V11 tai uudempi)
  • Omavalvontatieto (standardi v 14 tai uudempi)

Uudistetun tiedonsiirtopalvelun kautta palvelusta voi hakea seuraavia standardin mukaisia sanomia toimijan tekemän kyselyn perusteella:

  • Tarkastustieto (standardi V11 tai uudempi)

Palveluun on lisätty vuoden 2019 aikana Kemera-päätöksen ja -maksatussanoman hakutoiminnallisuus. Lisäksi on kehitetty tuki metsävaratiedon päivityspyynnön lähettämiselle Metsäkeskukseen.

Uudistetun tiedonsiirtopalvelun kautta palvelusta voi ladata REST-rajapinnan kautta seuraavia standardin mukaisia sanomia:

  • Metsävaratiedot (standardin versio 11 tai uudempi, MV1.8 ->)

Uudistetun tiedonsiirtopalvelun sanomat ovat kaikki metsätietostandardien mukaisia. Kun haluatte organisaatiossanne siirtyä käyttämään uudistettua Tiedonsiirtopalvelua, ottakaa ensimmäiseksi yhteyttä Metsäkeskukseen osoitteeseen tiedonsiirto.yllapitaja(at)metsakeskus.fi. 

Käyttöohjeet

Uusitun tiedonsiirtopalvelun käyttöönoton osalta käytettävissä ovat seuraavat ohjeet:

•    uTSP:n pikaohje
•    Metsävaratiedon latauspalvelun pikaohje
•    Tiedonsiirtopalvelun käyttöohje

Vanhan tiedonsiirtopalvelun käyttöohjeen sekä vanhan mallisen metsänkäyttöilmoituksen muodostamisohjeen saa erikseen pyytämällä osoitteesta tiedonsiirto.yllapitaja(at)metsakeskus.fi.

Paikkatietojen soveltamisohje tiedonsiirtopalveluun

Tutustu paikkatietojen soveltamisohjeeseen tiedonsiirtopalveluun lähetettävistä sanomista. Ohjeisiin on syytä tutustua ennen kuin tiedonsiirtopalveluun lähetettäviä sanomia aletaan toteuttaa. Tämä koskee niin vanhaa kuin uudistettua tiedonsiirtopalvelua.

Siirtotiedostojen tuottamiseen tarvittavat skeemat ja koodit

Siirtotiedostojen tuottamiseen tarvittava skeemat ja esimerkit sekä soveltamisohjeet löytyvät Metsätietostandardien Julkaisusivustolta.

Julkaisusivustolla metsätietostandardisanomien versiotaulukon alta löytyy kattava luettelo sanomista (tietokokonaisuuksista), joita on standardoitu. Yksittäisestä sanomasta voi olla useita versioita, koska standardeja on kehitetty ja päivitetty jo vuosia kattamaan käytännön tarpeet. Katso versiotaulukon soveltamisohjeet.

Julkaisusivuston skeemasivulta löytyvät sitten varsinaiset skeemat. Skeemapakettien ja sanomien väliset liittymät toisiinsa kuvataan versiotaulukossa. Skeemat on julkaistu muun muassa xml-sanomien validoinnissa käytettävinä paikallisina xsd-tiedostoina.
 

.