Asiantuntijat neuvovat metsätilan sukupolvenvaihdoksissa | Metsäkeskus

Asiantuntijat neuvovat metsätilan sukupolvenvaihdoksissa

Metsätilan sukupolvenvaihdoksen suunnittelu on hyvä aloittaa ajoissa. Näin voidaan saavuttaa veroetuja ja säilyttää metsätalouden harjoittaminen kannattavana.

Huolellisella ennakkosuunnittelulla on mahdollista saavuttaa monia etuja metsätilan sukupolvenvaihdoksissa. Monesta eri organisaatiosta löytyy asiantuntijoita, jotka neuvovat luopuvia ja jatkavia metsänomistajia omistusjärjestelyissä.

Sukupolvenvaihdoksissa paras ratkaisu on luovuttaa metsätila yhdelle jatkajalle. Jos metsätila kuitenkin halutaan luovuttaa useammalle henkilölle, voi luovutuksen tehdä murto-osissa. Silloinkaan tilaa ei tarvitse pirstoa ja lopputuloksena on yhteisomistus, jota nimitetään verotusyhtymäksi.

Verotusyhtymälle kannattaa tehdä yhteishallintosopimus, jolla edistetään päätöksentekoa ja metsänhoidon ja puukaupan sujuvuutta yhteisesti omistetulla metsätilalla.

Jos halukasta jatkajaa ei löydy, voi metsätilan myydä vapailla markkinoilla. Metsätiloista on nyt kysyntää, joten markkinatilanne on myyjille suotuisa. Metsätilan voi myös liittää yhteismetsään, joka on yksinomistusta vaivattomampi tapa omistaa metsää. Osakkaille jaetaan yhteismetsän tuotosta kertyvää ylijäämää, mutta metsänhoidosta huolehtivat ammattilaiset. 

- Metsätila kannattaa ohjata sellaiselle jatkajalle, joka on kiinnostunut metsänomistuksesta, ettei tilasta tule rasite. Kaikissa omistusjärjestelyissä tulisi pyrkiä metsätalouden kannattavuuden säilymiseen, sanoo metsätilarakenteen asiantuntija Jarmo Mulari Suomen metsäkeskuksesta.

Metsätilan sukupolvenvaihdoksen toteutustapoja ovat kauppa, lahja tai lahjanluonteinen kauppa.

Metsätilakaupassa luopuja ja jatkaja voivat tarvittaessa laatia keskinäisen velkakirjan, jossa voidaan sopia joustavasti maksuajasta. Kaupassa voidaan sopia myös esimerkiksi velan lyhennyksistä puunmyyntituloilla. Metsätilan lahjoitus on hyvä vaihtoehto vähäpuustoisilla tiloilla tai jos jatkajalla ei ole mahdollisuutta maksaa tilasta kauppahintaa.


Yhteisomistus toimivaksi

Sukupolvenvaihdos kannattaa suunnitella erityisen huolellisesti yhteisesti omistetuilla metsätiloilla. Kaikki metsän hoitoon ja käyttöön liittyvät päätökset edellyttävät osakkailta yksimielisyyttä. Mahdolliset riidat osakkaiden välillä aiheuttavat ongelmia ja voivat estää metsätalouden harjoittamisen kokonaan. Sukupolvenvaihdos tai muu omistusjärjestely kannattaa toteuttaa silloin, kun asiat vielä sujuvat. 

Kuolinpesäomistus kannattaa purkaa myös verotuksellisista syistä perinnönjakosopimuksella. Jos pesän osakkaana on leski, täytyy lesken ja kuolinpesän välillä tehdä ensin ositus. Jo osituksessa on mahdollista tehdä erilaisia omistusjärjestelyjä nuoremman polven hyväksi.

Metsäkeskuksesta saa pyydettäessä listan lähialueen asiantuntijoista, jotka auttavat omistusjärjestelyissä.  Listalla ovat myös metsätilan arvonmäärityksiä tekevät organisaatiot ja sukupolvenvaihdoksissa tarvittavien asiakirjojen laatijat.

Lisätietoja:
Jarmo Mulari
metsätilarakenteen asiantuntija
Suomen metsäkeskus
puh. 050 314 0424
jarmo.mulari(at)metsakeskus.fi

.