Bioenergia-alan yritykset kehittämishaluisia, mutta markkinatilanteeseen tyytymättömiä | Metsäkeskus

Bioenergia-alan yritykset kehittämishaluisia, mutta markkinatilanteeseen tyytymättömiä

Bioenergia-alan yrityksille tehtyyn kyselyyn vastasi energiayhtiön, lämpöyrittäjyysalan, energiapuun osto- ja jalostusalan ja laitevalmistajien edustajia sekä metsäkone-, metsäpalvelu-, saha- ja polttopuuyrittäjiä. Lisäksi alan kehittämiseen liittyviin kysymyksiin vastasivat tutkijat, kehittäjät ja asiantuntijat.

Vaikka yritykset ovat tyytymättömiä tämän hetken kysyntään sekä kannattavuuteen, on niillä halu kehittää omaa toimintaa. Seuraavien viiden vuoden aikana useimmilla yrityksistä on tavoitteena parantaa markkina-asemaansa tai kasvattaa liiketoimintaa. Kehittämistarpeita oli tunnistettu ja liiketoiminnan edistämiseksi esitettiin monipuolisia kehittämisen keinoja sen sijaan, että olisi painotettu esimerkiksi kaluston päivitystä tai kulujen vähennystä.

Yritykset ovat kiinnostuneita hankeyhteistyöstä, mutta toivovat hankkeiden hyödyttävän aiempaa konkreettisemmin yritysten liiketoimintatavoitteita. Yrityksissä ei ole tunnistettu, että hankkeet, joissa kumppanina on tutkimus-, kehitys, tai asiantuntijaorganisaatioita, voivat olla toivottu keino omien palveluiden ja tuotteiden kehittämisessä.
                     
Raportti Bioenergia-alan liiketoiminnan kehittämis- ja hanketarpeet – Lappi ja Pohjois-Pohjanmaa ja sen esittelemä kysely toteutettiin Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014–2020 rahoittamassa Lapin ja Pohjois-Pohjanmaan bioenergiahankekartoitus-hankkeessa.  Hanke toteutettiin Suomen metsäkeskuksen pohjoisella palvelualueella.

Kyselyn lisäksi hankkeessa järjestettiin työpajoja ja tavattiin toimijoita henkilökohtaisesti. Tapaamisten ja kyselyjen pohjalta on syntynyt ideoita uusiin hankkeisiin, joita valmistellaan lukuisten kumppaneiden kanssa.

Raportti Bioenergia-alan liiketoiminnan kehittämis- ja hanketarpeet – Lappi ja Pohjois-Pohjanmaa

Lisätietoja:
Tanja Lepistö
projektipäällikkö
Suomen metsäkeskus
puh. 0400 285 708
tanja.lepisto(at)metsakeskus.fi

 

 

.