Biotalouden kuljetuksia tehostetaan tiestöön liittyvän tiedon avulla | Metsäkeskus

Biotalouden kuljetuksia tehostetaan tiestöön liittyvän tiedon avulla

Alempiasteinen tieverkko luo puitteet Suomen biotaloudelle sekä muulle maaseudun liikenteelle. Nykyistä kattavampi ja ajantasaisempi tiestö- ja olosuhdetieto parantaisi puukuljetusten tehokkuutta, volyymien tasai-suutta eri vuodenaikoina, liikenneturvallisuutta sekä ympäristöystävällisyyttä.

Etenkin yksityisteiden, kuntien katuverkon ja alemman tieverkon ominaisuuksista on tarpeen saada ajantasaisempaa tietoa. Tietoa tarvitaan myös kelirikko- ja painorajoituksista, metsäteiden kääntöpaikoista, puun sallituista kuormauspaikoista, auraustilanteesta ja tiekuntien yhteyshenkilöistä.

Digitalisaatio tuo useita mahdollisuuksia paremmalle tiestö- ja olosuhdedatalle

Yksityisteitä koskevaa dataa löytyy useiltakin toimijoilta, mutta tieto on hajallaan tai se ei ole kattavaa eikä välttämättä ole yhdisteltävässä tai sähköisessä muodossa. Jo olemassa olevia aineistoja yhdistämällä voitaisiin saada hyödyllistä tietoa eri toimijoiden käyttöön.

Esimerkiksi puun hankintaketjun eri toimijat (metsänhoito, puukauppa, yksityisteiden osakkaat, korjuu, kuljetus, viranomaiset) sekä muut alemmalla ja metsätiestöllä liikkujat (esim. posti, koulutaksit, metsästäjät ja marjastajat) luovat harvaan asutuillakin alueilla merkittävän potentiaalin joukkoistetulle tiedonkeruulle. Jopa automaattisesti dataa keräävät anturit ja matkapuhelimet sekä kehittyvät tietoverkot mahdollistavat yhä laajempien tietoaineistojen välittämisen.

Kehitystyö on nyt käynnissä

Suomen metsäkeskus ja Metsäteho Oy ovat yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa käynnistäneet kehitystyön uuden sukupolven tietietojärjestelmän kehittämiseksi. Maa- ja metsätalousministeriön rahoittama hanke on ollut käynnissä vuoden 2017 alusta lähtien.

Keskiviikkona 4.10. alan toimijat kokoontuvat Tietietofoorumiin Helsingissä kuntatalolla. Foorumin tarkoituksena on tukea kehitystyötä ja tuoda sidosryhmien näkemyksiä kehitettävän järjestelmän sisältöön.

(Suomen metsäkeskuksen ja Metsäteho Oy:n yhteistiedote 4.10.2017)

Lisätiedot:

Seppo Niskanen
elinkeinopäällikkö
Suomen metsäkeskus
puh.0500 498 397
seppo.niskanen(at)metsakeskus.fi

Pirjo Venäläinen
erikoistutkija
Metsäteho Oy
puh. 040 8214 942
pirjo.venalainen(at)metsateho.fi

.