Kainuun metsäohjelmassa varaudutaan puun kysynnän 50 %:n kasvuun | Metsäkeskus

Kainuun metsäohjelmassa varaudutaan puun kysynnän 50 %:n kasvuun

Jo käynnistyneet ja vielä työn alla olevat metsäteollisuuden investoinnit lisäävät koko maassa raaka-aineen tarvetta 10–12 miljoonalla kuutiolla seuraavien 2–3 vuoden aikana. Puun kysynnän lisäys näkyy jo puumarkkinoilla Keskisessä Suomessa, alkuvuonna puukauppaa on käyty 10 prosenttia viime vuotta vilkkaammin.


Puunkäyttöä lisäävät Etelä-Suomen investoinnit.  Pohjoiseen suunnitteilla olevat investoinnit eivät vielä heijastu Kainuussa puun kysyntään. Kainuun metsäohjelmassa varaudutaan puun kysynnän 50 %:n kasvuun mm. luomalla edellytyksiä myös paikallisen jalostuksen lisäämiselle sekä puun liikkeelle saamiseen ja sitä myötä metsänhoidon tason kohottamiseen. Metsäkeskus on käynnistänyt sekä bioenergian hyödyntämiseen että puun logistiikan kehittämiseen tähtäävät hankkeet yhdessä metsätoimijoiden kanssa. Samoin panostetaan metsien hyvinvoinnista huolehtimiseen sekä tilarakenteen parantamiseen. Näin metsät ja infra ovat kunnossa, kun myös pohjoisen Suomen investoinnit etenevät.

Alueellisten metsäohjelmien hakkuutavoitteet on määritelty Luonnonvarakeskuksen tekemien laskelmien pohjalla, ja niissä on huomioitu alueellisia erityispiirteitä.

Puumarkkinoiden vilkkauteen vaikuttavat useat eri tekijät. Puun kysyntä on voimakkainta lähellä suursahoja, mutta metsätoimijoiden ja metsänomistajien aktiivisuudella on myös suuri merkitys puun markkinoille tulossa.


Alueelliset metsäohjelmat ovat hyvä työkalu puun liikkeeseen

Tämän vuoden alussa valmistuneiden alueellisten metsäohjelmien 2016–2020 yksi keskeinen tavoite on vastata kasvavaan puuntarpeeseen.

Alueelliset metsäohjelmat ovat maakunnallisen metsäsektorin kehittämissuunnitelmia ja työohjelmia. Ohjelmat on tehty laajassa yhteistyössä maakunnallisten metsäneuvostojen ja metsäalan toimijoiden kanssa. Metsäohjelmien sisältö on hyväksytty alueellisissa metsäneuvostoissa vuoden 2015 lopulla.


Maakunnallisten metsäohjelmien tavoitteet nousevat alueiden omista kehittämistarpeista ja kansallisen metsästrategian tavoitteista. Ohjelmissa on sovitettu yhteen taloudelliset, ekologiset ja sosiaaliset tavoitteet.

- Vaikka alueellisissa metsäohjelmissa korostuvat odotukset metsäbiotalouden ja puun kysynnän kasvulle, on ohjelmissa huomioitu luonnon monimuotoisuus ja luonnonhoito. Ohjelmat sisältävät toimenpiteitä monimuotoisuuden, vesiensuojelun ja virkistysmahdollisuuksien lisäämiseksi, toteaa Metsäkeskuksen elinkeinojohtaja Anssi Niskanen.

Kaudelle 2016–2020 metsäohjelmat on laadittu neljälletoista maakuntajaon mukaiselle alueelle. Alueellisten metsäohjelmien lisäksi maakuntiin on laadittu myös luonnonhoidon alueelliset toteutusohjelmat. Ne ohjaavat Metsäkeskuksen luonnonhoidon rahoitusta ja tekemistä ja tehostavat sen toimintaa.

Taulukko; Aluekohtaiset tiedot hakkuutavoitteista ja toteutuneista hakkuista.
Kainuun metsäohjelma ja
Kainuun luonnonhoidon alueellinen toteutusohjelma.

Lisätietoja
Arto Sorri
aluejohtaja
Suomen metsäkeskus
p. 0400 593 600
arto.sorri(at)metsakeskus.fi

Tuomo Mikkonen
elinkeinopäällikkö, pohjoinen palvelualue
Suomen metsäkeskus
p. 044 710 4226
tuomo.mikkonen(at)metsakeskus.fi
  


 

.