Kemijärven, Sallan ja Pelkosenniemen metsien laserkeilaus | Metsäkeskus

Kemijärven, Sallan ja Pelkosenniemen metsien laserkeilaus

Laserkeilaukseen perustuvaa metsien inventointia tehdään Kemijärven, Sallan ja Pelkosenniemen keilausalueella tänä vuonna 174 000 hehtaaria. Keilausalue sijoittuu suurimmaksi osaksi Kemijärven kaupungin (85 000 ha) ja Sallan (69 000 ha) alueille, mutta myös Pelkosenniemeä keilataan 20 000 hehtaaria. Laserkeilauksen lisäksi alueet myös ilmakuvataan.

 Keilaukset ja ilmakuvaukset tehdään kesäkuun puolesta välistä syyskuun loppuun. Keilaus kuuluu osana Maanmittauslaitoksen korkeusmallituotantoon. Osa em. kuntien keilauksista on tehty jo aikaisemmin.

Laserkeilaus on kaukokartoitusmenetelmä, joka tuottaa kolmiulotteista tietoa metsän ja maaston rakenteesta. Puustotietojen tuottaminen on mahdollista, kun yhdistetään laserkeilaus, ilmakuva ja tarkat koealatiedot. Menetelmä on nopea, maastotyön tarve on vähäisempi ja kustannukset ovat alhaisemmat kuin maastossa kerätyn metsävaratiedon. Metsävaratieto pysyy laserkeilauksen ansiosta myös entistä paremmin ajan tasalla.

Keilausalueelta mitataan yhteensä noin 800 tarkkaan paikannettua maastokoealaa kesällä ja syksyllä 2017. Maastokoealamittaukset ovat ratkaisevan tärkeitä puustotietojen tuottamisessa laserkeilausmenetelmällä. Koealojen tavoitteena on saada edustava kuva alueen metsistä.

Laserkeilausmenetelmällä tuotetulle puustotiedolle tehdään myös laadunarviointia, jota varten käydään maastossa mittaamassa joitakin metsikkökuvioita ja verrataan saatuja tuloksia puustotulkinnalla saatuihin tuloksiin.

Kun laserkeilausalueen maastotyöt on tehty, aloitetaan varsinainen metsävaratietojen tuottaminen, missä koko keilausalueelle tuotetaan puustotiedot ja hakkuu- ja metsänhoitoesitykset.

Metsänomistajilla on mahdollisuus päästä katsomaan tilansa uusia metsävaratietoja kesällä 2018 Metsään.fi-palvelun kautta. Kaikille alueen metsänomistajille tiedotetaan uusien metsävaratietojen valmistumisesta.

Kartta Kemijärven, Sallan ja Pelkosenniemen laserkeilaus- ja ilmakuvausalueesta.

Lisätietoja:
Tero Tapio
metsätietoasiantuntija
puh. 040 182 3506
tero.tapio(at)metsakeskus.fi
Suomen metsäkeskus,
pohjoinen palvelualue

 

.