Kirjanpainajakuoriainen voi aiheuttaa jopa 10 miljoonan euron vahingot | Metsäkeskus

Kirjanpainajakuoriainen voi aiheuttaa jopa 10 miljoonan euron vahingot

Kirjanpainajakuoriainen voi tappaa tulevana kesänä kuusia eteläisen Suomen yksityismetsissä lähes 10 miljoonan euron arvosta. Arvio perustuu Suomen metsäkeskuksen metsävaratiedon perusteella tehtyyn laskelmaan.

Kirjanpainajakuoriaisten aiheuttama tavallinen tuho on 5-30 pystyyn kuollutta kuusta per tuhokohde. Yhden puun markkina-arvo on 30-50 euroa ja metsänomistajakohtaisen tuhon arvo yleensä 500-1200 euroa. Viime vuoden tuhokohteiden läheisyydessä on noin 10 000 kuusikkoja, joihin kirjanpainaja voi iskeytyä. Tuhoriski yksityismetsissä on lähes 10 miljoonaa euroa. Kohonneen tuhoriskin kuusikoita on 15 000 hehtaaria ja puustoa noin 3 miljoonaa kuutiometriä, myyntiarvoltaan 120 miljoonaa euroa.

Viime vuonna kirjanpainajatuhojen vuoksi suunniteltiin hakkuita 3500 hehtaarin alalle. Tuhoja havaittiin noin 2500 yksityisen metsänomistajan maalla. Todennäköinen tuhojen arvo oli yli 2 miljoonaa euroa.

Kirjanpainajakanta oli keväällä 2013 epidemiatasolla eteläisessä Suomessa. Tulevan kesän kanta on oletettavasti saman suuruinen tai viime vuotista suurempi.

–Tulevan kesän tuhojen välttämiseksi on hyvin vähän tehtävissä. Kirjanpainajan lisääntymismahdollisuuksia voidaan kuitenkin vähentää huolehtimalla kuusipuutavarapinot ja talviset tuulenkaadot viimeistään heinäkuun loppuun mennessä pois tienvarsilta ja metsistä. Metsätuholaki edellyttää tuulenkaatokuusten poistamista, jos niitä on yli 10 kuutiota hehtaarilla, muistuttaa valmiuspäällikkö Yrjö Niskanen.

– Kirjanpainaja iskeytyy myös heikentyneeseen pystypuustoon. Vanhat kuusikot ovat siten suuressa vaarassa. Pitkäjänteisesti ajatellen onkin järkevää pyrkiä hakkaamaan tällaiset puustot puumarkkinat huomioon ottaen, Niskanen huomauttaa.

Yksittäiset tuulen kaatamat puut ja jo kuolleet puut voi jättää metsään. Lahoava puu lisää metsäluonnon monimuotoisuutta ja kuolleissa puissa elää myös kirjanpainajakuoriaisen luontaisia vihollisia.

Tulevan kesän tuhoarviot perustuvat Suomen metsäkeskuksen metsävaratietoihin yksityismetsistä. Metsävaratiedoista on tehty paikkatietoanalyysi, jossa on yhdistetty tieto viime vuoden hyönteistuhohakkuista ja niitä lähellä olevista kuusikoista. Metsävaratieto kattaa 60 prosenttia yksityismetsistä. Koko yksityismetsien tuhoriski on arvioitu tämän tiedon perusteella.

Paikkatietoanalyysin tulokset ovat nähtävissä tuon 60 prosentin osalta osoitteessa http://metsakeskus.maps.arcgis.com/apps/OnePane/basicviewer/index.html?appid=bfae1ce43f0e4ac088c4a8bb5887bee8

Metsäkeskus ja Metsäntutkimuslaitos seuraavat kirjanpainajakannan kehitystä ja parveilun alkamista. Parveiluun liittyvät havainnot löytyvät Metsäkeskuksen verkkopalvelusta www.metsakeskus.fi/kirjanpainajaseuranta

Lisätietoja

Suomen metsäkeskus
rahoitus- ja tarkastuspalvelujen päällikkö Aki Hostikka
p. 029 432 5405, aki.hostikka@metsakeskus.fi
 
valmiuspäällikkö Yrjö Niskanen
p. 029 432 4625, etunimi.sukunimi@metsakeskus.fi

.