Kuorellinen puutavara tulee kuljettaa metsistä pois ennen keskikesää | Metsäkeskus

Kuorellinen puutavara tulee kuljettaa metsistä pois ennen keskikesää

Metsänomistajien ja puutavaran omistajien tulee huolehtia puutavaran korjuusta metsätuholain määräajoissa, etteivät hyönteistuhot pääse leviämään metsissä. Kuusia vahingoittavien kirjanpainajakuoriaisten populaatio on pienentynyt merkittävästi muutaman vuoden takaisesta huippumäärästä, mutta lämmin toukokuu on suosinut tämän kevään parveilua.

Kevään suotuisat parveiluolosuhteet enteilevät kirjanpainajapopulaation kasvua ensi vuodeksi. Myös alkuvuoden poikkeuksellisen laajat tykkylumituhot voivat lisätä metsätuhoriskiä.

Tykkylumi vahingoitti metsiä Kainuussa, Pohjois-Karjalassa ja Pohjois-Savossa. Tuhoja esiintyi erityisesti nuorissa mäntymetsissä.

– Metsiin jääneekin kesän yli runsaasti tuoreita rungon osia kaarnakuoriaisten pesimispaikoiksi. Tämän seurauksena männyissä viihtyvien hyönteisten populaatio kasvanee näillä alueilla parin lähivuoden aikana, arvioi valmiuspäällikkö Yrjö Niskanen Suomen metsäkeskuksesta.

Kaarnakuoriaiset pesiytyvät puutavarapinoihin ja heikkoihin pystypuihin

Havupuille vahingolliset kaarnakuoriaiset parveilevat keväällä, kun maanpinnan lämpötila nousee noin +20 asteeseen. Parveilun aikana kuoriaiset pesiytyvät tuoreisiin puutavarapinoihin ja heikentyneiden pystypuiden nilakerrokseen.

Kesän puolivälin jälkeen uusi, moninkertaistunut kuoriaissukupolvi poistuu puista lähimaastoon. Kirjanpainajien ja muiden tuhohyönteisten pesäpaikkoina olleet puut ja puutavarapinot tulisikin kuljettaa pois ennen uuden sukupolven maastoutumista.

Uuden hyönteissukupolven maastoutuminen tapahtuu eteläisessä Suomessa aiemmin kuin pohjoisessa Suomessa. Metsätuholaissa on säädetty tällä perusteella päivämäärät, joihin mennessä puut on kuljetettava pois metsästä ja tienvarsilta eri puolilla Suomea.

Metsätuholain mukaan kuuset on kuljetettava pois metsästä 10 kuutiometriä hehtaarilla ylittävältä osalta ja männyt 20 kuutiometriä hehtaarilla ylittävältä osalta. Metsätuholaki ei koske lehtipuita. Pieniä puumääriä voi jättää metsään lisäämään metsäluonnon monimuotoisuutta.

Lisätietoa metsätuholain määräajoista ja velvoitteista on Suomen metsäkeskuksen verkkosivuilla.

 

Lisätietoja:

Yrjö Niskanen
valmiuspäällikkö
Suomen metsäkeskus
puh. 0400 653 863
yrjo.niskanen(at)metsakeskus.fi

.