Kuusamossa pilotoidaan yksityismetsien luontokohteiden käyttöä luontomatkailuun | Metsäkeskus

Kuusamossa pilotoidaan yksityismetsien luontokohteiden käyttöä luontomatkailuun

Suomen metsäkeskus aloitti Kuusamon yksityismetsien luontohelmet tutuksi -hankkeen, jossa pilotoidaan Kuusamon yksityismetsien luontokohteiden käyttöä luontomatkailuun. Hankkeessa tuotetaan kesä- ja talvimatkailuun luontokohteita matkailuyrittäjille. Maa- ja metsätalousministeriön rahoittama hanke kestää vuoden 2019 loppuun.

Yksityiset metsänomistajat ovat hankkeessa avainasemassa. Hanke on vapaaehtoinen metsänomistajille. Metsäkeskus ei mene kenenkään metsänomistajan metsään selvittämään luontokohteita ilman metsänomistajan suostumusta.

Hanke ei tuo rajoituksia metsänkäyttöön

Hanke ei tuo uusia rajoituksia metsien hakkuisiin. Hankkeessa tehdään luontokohteiden lisäksi hiukan tutuksi myös metsätaloutta kuten hakkuita ja taimikonhoitoa silloin, kun niitä sattuu matkan varrelle.

Kuusamo  on hieno paikka luontoelämyksien kokemiseen

Kuusamo on hieno paikka luontoelämysten kokemiseen  maiseman, luontotyyppien, kasvillisuuden ja hiljaisuuden osalta. Siellä voidaan edistää luontotuntemusta yksityismetsien luontokohteiden runsaan määrän ja monipuolisuuden takia.  Kuusamossa on yli 15 000 kpl, yksityismetsien arvokkaimpia, metsälain 10 §:n erityisen tärkeitä elinympäristöjä  ja lisäksi muut luontokohteet. Hankkeessa tavoitellaan mm. luonnontilaisenkaltaisia  soita,  pienvesiä,  lehtoja ja vanhoja metsiä. Pohjois-Kuusamon emäksisen kallioperän takia siellä on paljon reheviä luontotyyppejä mm. lettosoita sekä niillä vaativia ja harvinaisia kasvi- ja sammallajeja. Luontokohteiden kuvauksien lisäksi kirjataan ylös metsänomistajien kivoja tarinoita mm. alueen käytön historiasta, ihmisistä, kohteista ja kasveista. Näitä tarinoita matkailijat mielellään kuulevat.

Metsäkeskus järjestää luontokohteita omistaville metsänomistajille tiedotus- ja keskustelutilaisuuksia Kuusamossa. Lisäksi metsäkeskus ottaa yhteyttä selvittääkseen metsänomistajien halukkuuden hankkeeseen. Metsäkeskus myös toivoo metsänomistajien itse ottavan yhteyttä, jos he haluavat tarjota luontokohdettaan hankkeeseen.  Lukuisat metsänomistajat ovat jo ilmaisseet halukkuutensa hankkeeseen.  Ensi kesänä metsäkeskuksen henkilöt lähtevät valmistelemaan näitä kohteita maastoon.

Sopimusmalli luontokohteen käytöstä luontomatkailuun

Hankkeessa on jo tehty valmiiksi sopimusmalli, jolla metsänomistaja ja luontomatkailuyrittäjä voivat sopia luontokohteiden käytöstä matkailukäyttöön. Metsänomistajalla on mahdollisuus laittaa myös pieni ”käyntimaksu” turisteille, joita luontomatkailuyrittäjä opastaa luontokohteilla.

Kuvia Kuusamosta.

Lisätietoja:
Suomen metsäkeskus
Irmeli  Ruokanen
0400 286 030
irmeli.ruokanen(at)metsakeskus.fi
 

.