Lämpöyrittäjyydestä kiinnostuneita koulutetaan Hämeessä | Metsäkeskus

Lämpöyrittäjyydestä kiinnostuneita koulutetaan Hämeessä

Lämpöyrittäjyystoiminta on kasvanut viime vuosina. Suomessa toimii noin 350 lämpöyrittäjää, jotka tuottavat asiakkailleen lämpöä lähimetsistä hankitulla puuhakkeella ja puunjalostuksen sivutuotteilla. Energia Tehokkaasti Hämeessä –hanke järjestää maaliskuussa koulutussarjan energiatehokkaasta lämpöyrittäjyydestä Lahdessa ja Hämeenlinnassa.

Lämpöyrittäjien ja tuotantolaitosten määrä on kasvanut viime vuosina. Yhä useammat kunnat ja yritykset ovat ulkoistaneet lämmöntuotantoa alan yrittäjille, jotka käyttävät tuotannossa kotimaista puuta ja puunjalostuksen sivutuotteita.

Lämpöenergiaa tuotetaan puuhakkeella sekä kierrätyspuulla, turpeella, pelletillä ja briketillä. Kun kiinteistöjä lämmitetään uusiutuvalla energialla, öljyn käyttö vähenee.
 
Lämpöyrittäjien asiakkaita ovat kunnat, yritykset, taloyhtiöt ja yksityiset kiinteistönomistajat. Lämmitettäviä kiinteistöjä yrittäjillä on tällä hetkellä yli 600 koko maassa.

Energiatehokas tuotantotapa tutuksi

Lämpöyrittäjyydestä kiinnostuneille järjestetään maaliskuussa Energiatehokas energiayrittäjyys -koulutussarja Lahdessa ja Hämeenlinnassa.

Koulutuksissa osallistujat tutustuvat hakepolttoaineen valmistukseen ja hakkeen laatutekijöihin, bioenergialiiketoiminnan kannattavuuteen sekä lämpölaitosten ja lämpöverkoston suunnitteluun. Osallistujat saavat tietoa myös kiristyvistä päästörajoituksista ja niihin varautumisesta yrittäjänä.

- Tilaisuudet sopivat energiayrittäjyydestä kiinnostuneille tai alalla jo toimiville yrittäjille, puunkorjuu- ja haketusyrittäjille sekä maatalous- ja metsätalousyrittäjille. Koulutus voi tuoda uusia näkökulmia myös rakennuttajille, jotka pohtivat suunnitteilla olevien asuinalueiden lämmitysratkaisuja, kertoo bioenergia-asiantuntija Jari Toivoniemi Suomen metsäkeskuksesta.

Energiatehokas energiayrittäjyys -koulutussarjan järjestää Energia Tehokkaasti Hämeessä -hanke, jota hallinnoi Pro Agria Etelä-Suomi. EU-rahoitteisessa hankkeessa yhteistyökumppaneina ovat Suomen metsäkeskus ja Lahden seudun kehittämiskeskus Ladec.

Lisätietoa koulutuspäivistä on Suomen metsäkeskuksen verkkosivuilla.

Lisätietoa:
Jari Toivoniemi
bioenergia-asiantuntija
Energia Tehokkaasti Hämeessä -hanke
Suomen metsäkeskus
puh. 050 314 0453
jari.toivoniemi(at)metsakeskus.fi

 

.