Lämpöyrittäjyys tuo lisäansiota maaseudulle | Metsäkeskus

Lämpöyrittäjyys tuo lisäansiota maaseudulle

Lämpöyrittäjyys on kasvanut voimakkaasti Etelä-Pohjanmaalla 2000-luvun aikana. Menestyksen jatkuminen edellyttää uusien kasvun lähteiden tunnistamista. Niitä etsitään kartoittamalla uusia kohteita ja innovaatioista.

Lämpöyrittäjyys on maaseudun PK yritystoimintaa, jossa lämpöyrittäjä toimittaa asiakkaalle biopolttoaineilla tuotettua lämpöä. Lämpöyrittäjä vastaa lämpölaitoksen polttoaineen toimituksista sekä laitoksen hoidosta, puhtaana pidosta ja päivystämisestä.

Etelä-Pohjanmaalla ala lähti voimakkaaseen kasvuun 2000-luvun alkupuolella. Tuolloin kotimaiselle energialle valjastettiin pääosin julkisia kohteita, joiden energiakulutustieto oli helposti saatavilla. Nyt Metsäkeskus ja Seinäjoen ammattikorkeakoulu SEAMK Oy toteuttavat yhteistyössä Lämpöyrittäjyyden kasvun lähteet -hanketta, jonka avulla pyritään muun muassa löytämään lämpöyrittäjille uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

- Sopivia lämpöyrittäjäkohteita varmasti olisi, mutta niiden löytämiseksi maakunnassa ei ole viime aikoina tehty systemaattista kartoitusta, kertoo projektipäällikkö Juha Viirimäki.

Pohjalaiset yrittäjät ovat jo rakentaneet lämpöyrittäjyyskonsepteja oman maakunnan lisäksi myös sen ulkopuolelle julkisiin kohteisiin Pohjois-Pohjanmaalle, Pirkanmaalle ja Keski-Suomeen.

Lämpöyrittäjyyden kasvun lähteet -hankkeen avulla pyritään kasvun lisäksi vahvistamaan kannattavuutta ja työllisyyttä. Hankkeessa kartoitetaan systemaattisesti Etelä-Pohjanmaan potentiaaliset lämpöyrittäjäkohteet, välitetään tietoa lämpöyrittäjätoiminnan kannattavuuden parantamisesta ja aktivoidaan lämpöyrittäjiä kehittämään toimintaansa uusien innovatiivisten teknologisten ja logististen ratkaisujen avulla. Samalla pyritään edistämään työllisyyttä.

- Hyvään vauhtiin saatu metsäenergian tuotannon ja käytön myönteinen kehitys alueella voidaan turvata. Metsäenergian ja lämpöyrittäjyyden kasvu edistää myös maakunnan metsien suotuisaa kehitystä, Viirimäki kertoo.

Lämpöyrittäjyyden kasvun lähteet -hanke toimii vuosina 2016 - 2017. Sen toteuttavat yhteistyössä Suomen metsäkeskus ja Seinäjoen Ammattikorkeakoulu. Hanketta rahoittaa Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta.

Lisätietoja:
Juha Viirimäki
Projektipäällikkö
Suomen metsäkeskus
050 314 0464
juhani.viirimaki(at)metsakeskus.fi

.