Lapin metsätoimijat tiivistävät yhteistyötä | Metsäkeskus

Lapin metsätoimijat tiivistävät yhteistyötä

Lappilaiset metsätoimijat tavoittelevat aiempaa enemmän kansainvälisiä kehitysvaroja alueelle ja tuovat esille kestävän metsätalouden osaamista alueella.

Metsätoimialalla yrityksillä on monipuoliset kasvun edellytykset. Biotalous on trendinä myötätuulessa. Puuhun, luonnontuotteisiin ja lappilaiseen luontomatkailuun on kasvavaa kysyntää.

Metsäverkostossa vahvistetaan toimijoiden välistä yhteistyötä ja kuvataan lappilaista älykästä metsäosaamista sekä alan kestävyyttä kansallisille, mutta erityisesti kansainvälisille kumppaneille. Vuoropuhelu EU:n muiden alueiden ja alan kansainvälisten toimijoiden kanssa, osaamisen lisääminen kansainvälisten rahoitusten haussa sekä Lapin metsäalan profiilin kohottaminen tuovat tullessaan toivottavasti suuremman osuuden kansainvälisistä kehittämisvaroista alan lappilaisille toimijoille tulevaisuudessa.

Yritysten liiketoiminnan kehittäminen edellyttää aina resursseja. Ulkopuolista rahoitusta voi hakea kansallisista ja kansainvälisistä lähteistä. Huomattava osa toimialan kehitysvaroista tulee EU:n aluekehitysrahoista, joiden määrän vähenemistä tai peräti loppumista vuoden 2020 jälkeen on ennakoitu jo pidempään.

- Taataksemme Lappiin riittävät kehitysvarat mm. yritysten innovointiin ja verkottumiseen sekä tutkimukseen, tulee alueen toimijoiden lisätä valmiutta hakea kehitysvaroja uusista rahoituslähteistä. Tämä tarkoittaa erityisesti kansainvälisiä rahoja, joiden saannin edellytyksenä on laadukas yhteistyö oman alueen toimijoiden kesken sekä useita kansainvälisiä kumppanuuksia eri maista, toteaa projektipäällikkö Tanja Lepistö Suomen metsäkeskuksesta.

Arktinen älykäs metsäverkosto on Euroopan aluekehitysrahastosta Lapin liiton rahoittama hanke, joka vastaa yllä kuvattuun haasteeseen. Rahoitus on Kestävää kasvua ja työtä 2014 - 2020 -ohjelmasta. Hanketta hallinnoi ja päätoteuttajana toimii Suomen metsäkeskus.

Arktinen älykäs metsäverkosto on Suomen metsäkeskuksen, Luken, Lapin ammattikorkeakoulun, Metsähallituksen, MTK:n ja Suomen 4H-liiton keino lisätä toimijarajat ylittävää yhteistyötä Lapissa. Toimijoiden tavoitteena on myös sitouttaa yritykset tiiviiseen yhteyteen julkisten kehitysvarojen hyödyntämisessä.

Metsäverkosto tekee tiivistä yhteistyötä Lapin muiden älykkään erikoistumisen klustereiden kanssa.

Lisätietoa hankkeesta: www.metsakeskus.fi/metsaverkosto

Tanja Lepistö
projektipäällikkö
puh. 0400 285 708
tanja.lepisto(at)metsakeskus.fi

.