Metsä kannattaa uudistaa nopeasti päätehakkuun jälkeen | Metsäkeskus

Metsä kannattaa uudistaa nopeasti päätehakkuun jälkeen

Metsänviljelykausi on alkanut lähes koko maassa. Tänä keväänä puuntaimia istutetaan arviolta 80 000 hehtaarille ja siemeniä kylvetään noin 25 000 hehtaarin alalle. Metsä palkitsee huolellisen ja ripeän uudistajan. Uudistusalaa ei kannata pitää tuottamattomana yhtään kasvukautta, sillä avonainen ala heinittyy ja vesoittuu nopeasti.

Suomessa metsätalouden näkökulmasta kasvatuskelpoisimmat puulajit ovat mänty, kuusi ja kivennäismailla viihtyvä rauduskoivu. Metsänhoitosuositukset antavat suuntaa, kuinka tiheästi puuntaimia tulee istuttaa uudistusalalle, jotta ne lähtevät sujuvasti kasvuun.

Männyn taimia kannattaa istuttaa noin 2 200 hehtaarille, kuusta noin 1 800 ja rauduskoivua 1 600 kappaletta hehtaarille. Rehevillä kasvupaikoilla istutustiheyttä voi lisätä ja vastaavasti karuilla paikoilla istuttaa taimet väljemmin. Metsälain vähimmäisvaatimus kasvatettavan taimikon tiheydelle on huomattavasti metsänhoidon suosituksia alhaisempi.

- Uudistamistyöt ovat metsänomistajalta merkittävä taloudellinen panostus, käytännössä jopa yli tuhannen euron investointi hehtaaria kohti. Metsänomistajan kannattaa huolehtia maanmuokkauksesta ja käyttää jalostettuja taimia ja siemeniä. Nykyisin jalostetulla viljelymateriaalilla voidaan saada noin 10–15 prosentin ja tulevaisuudessa jopa neljänneksen lisäys puun keskituotokseen, sanoo rahoituksen ja tarkastuksen palvelupäällikkö Aki Hostikka Suomen metsäkeskuksesta.

Metsänomistaja saa tietoa metsänviljelykohteistaan Metsään.fi-palvelusta. Palvelusta metsänomistaja löytää myös istutustöitä tekeviä toimijoita ja voi ilmoittaa heille työkohteista.


Lapissa vain alle puolet uudistamisaloista suositusten mukaisia

Suomen metsäkeskus tarkasti harkinnalla vuonna 2017 metsän uudistusaloja 1 268 metsikkökuviolla, joiden yhteispinta-ala oli 2 209 hehtaaria. Tarkastettujen kuvioiden keskikoko oli 1,7 hehtaaria. Tarkastukset kohdistettiin ensisijaisesti kuvioille, joiden päätehakkuusta oli kulunut noin neljä vuotta.

Maakunnittaisessa vertailussa Lapin tulokset poikkesivat huomattavasti muista maakunnista. Lapissa vain 45 prosenttia tarkastetuista metsänuudistamisaloista oli metsänhoitosuositusten mukaisia. Muissa maakunnissa keskimäärin 87 prosenttia uusista taimikoista oli suositusten mukaisia. Laadultaan parhaat uudistusalat olivat Pohjanmaalla, Etelä-Karjalassa, Satakunnassa ja Uudellamaalla.

- Tarkastuskohteet on valittu harkinnanvaraisesti, joten maakunnittaiset tulokset ovat suuntaa antavia. Hyvään uudistamistulokseen näyttäisi olevan sitä vaikeampi päästä mitä ravinteikkaampi kasvupaikka on. Tähän voi olla syynä pintakasvillisuuden lisääntyvä kilpailu, mikä tukahduttaa viljeltyjä taimia ja toisaalta estää luontaisen kehityskelpoisen taimiaineksen syntymisen, Hostikka Metsäkeskuksesta arvioi.

Tänä vuonna taimikoita on tarkastettu 144 hehtaarin alalla eteläisessä ja keskisessä Suomessa. Tähän mennessä tarkastetusta pinta-alasta 87 prosenttia täyttää metsänhoitosuositukset ja 11 prosenttia metsälain vähimmäisvaatimukset.

Lisätietoa taimikoiden tarkastustuloksista vuonna 2017 on Suomen metsäkeskuksen media-aineistoissa.

Lisätietoja:
Aki Hostikka
rahoituksen ja tarkastuksen palvelupäällikkö
Suomen metsäkeskus
p. 050 406 89 87
aki.hostikka(at)metsakeskus.fi

.