Metsään.fi muuttuu maksuttomaksi metsäalan toimijoille | Metsäkeskus

Metsään.fi muuttuu maksuttomaksi metsäalan toimijoille

Suomen metsäkeskuksen Metsään.fi-palvelu muuttuu maksuttomaksi metsäalan toimijoille 1.3.2017 alkaen. Tähän saakka toimijat ovat maksaneet palvelusta kuntakohtaisen vuosimaksun. Yksityiset metsänomistajat ovat käyttäneet Metsään.fi-palvelua maksutta jo parin vuoden ajan.

Metsäalan toimijoilta ei enää maaliskuun alusta lähtien peritä maksua Metsäkeskuksen Metsään.fi-palvelusta. Toimijoiden käyttömaksu on perustunut maa- ja metsätalousministeriön maksuperusteasetukseen, joka umpeutuu helmikuun lopussa.

Suomen metsäkeskuksen metsänomistajien palvelupäällikkö Veikko Iittainen on vakuuttunut, että maksuttomuus lisää entisestään Metsään.fi-palvelun käyttöä. Palvelu on metsänomistajille ja metsäalan toimijoille kohtaamispaikka, jossa voi sopia hakkuista ja metsänhoitotöistä.

- Toivottavasti metsänomistajat ja heidän suostumuksellaan toimijat hyödyntävät entistä enemmän palvelussa olevaa perustietoa metsistä ja metsäluonnosta. Metsäteho Oy on laskenut, että metsävaratiedon avulla voisi olla saavutettavissa jopa 100 miljoonan euron taloudellinen hyöty vuositasolla metsänhoidossa, puunkorjuussa ja jalostuksessa, Iittainen sanoo.

Metsäkeskuksen Metsään.fi-toimijapalveluun on rekisteröitynyt lähes 400 yritystä. Palvelun on tähän mennessä ottanut käyttöön 2 000 metsäalan toimihenkilöä.

Metsään.fi-palvelussa oleva metsävaratieto kattaa tällä hetkellä jo 82 prosenttia Suomen yksityismetsien pinta-alasta. Metsänomistajat ovat jakaneet palvelussa olevaa metsätietoaan 2,8 miljoonan hehtaarin alalta yritysten ja muiden toimijoiden käyttöön.

Lisätietoa:
Veikko Iittainen
metsänomistajien palvelupäällikkö
puh. 040 544 8030
veikko.iittainen(at)metsakeskus.fi

.