Metsään.fi-palveluun lisättiin tietoa muinaisjäännöksistä ja uhanalaisista lajeista | Metsäkeskus

Metsään.fi-palveluun lisättiin tietoa muinaisjäännöksistä ja uhanalaisista lajeista

Suomen metsäkeskuksen Metsään.fi-palvelussa on nyt entistä monipuolisempaa luonto- ja ympäristötietoa. Palvelussa voi nähdä, jos metsätilalla on havaittu muinaisjäännöksiä, liito-oravien pesimäpaikkoja tai muita uhanalaisia lajeja. Palveluun on päivitetty tietoa myös luonnonsuojelu- ja pohjavesialueista. Lisäksi palvelussa voi seurata siellä tehtyjen Kemera-hakemusten ja toteutusilmoitusten käsittelyn tilaa.

Metsään.fi-palveluun on päivitetty uutta tietoa Suomen ympäristökeskuksen ja Museoviraston tietolähteistä. Metsänomistajat voivat nyt katsoa palvelusta, pesiikö metsätilalla liito-orava tai onko mailla muita uhanalaisia lajeja. Palvelun karttatietoihin on merkitty myös muinaisjäännöskohteita, jotka täytyy huomioida metsänkäsittelyssä.

Metsään.fi-palvelusta voi nyt katsoa, kuuluuko metsätila luonnonsuojelu- tai pohjavesialueeseen. Myöhemmin palveluun on tulossa tietoa myös kaavoituksesta.

- Metsään.fi-palvelusta kehitetään eri julkishallinnon organisaatioiden yhteistä metsä-, luonto-, ja ympäristötiedon kokoavaa näkymää. Tulevaisuudessa metsänomistajat näkevät kaikki metsätilansa tiedot kätevästi yhdestä paikasta, mikä helpottaa metsänhoitotöiden suunnittelua, sanoo metsänomistajien palvelupäällikkö Veikko Iittainen Suomen metsäkeskuksesta.

Metsään.fi-palvelu tarjoaa metsänomistajille ajantasaista tietoa omista metsistä. Palvelussa oleva metsävaratieto kattaa tällä hetkellä jo yli 80 prosenttia Suomen yksityismetsien pinta-alasta.

Kemera-asioiden käsittelyä voi nyt seurata palvelussa

Metsään.fi-palvelussa voi hakea Kemera-tukea taimikon varhaishoitoon ja nuoren metsän hoitoon sekä jättää toteutusilmoituksen tehdystä työstä. Nyt metsänomistajat ja heidän valtuuttamansa toimijat voivat myös seurata palvelussa, missä vaiheessa heidän siellä tekemiensä tukihakemusten tai toteutusilmoitusten käsittely Metsäkeskuksessa on.

Lisätietoja:
Veikko Iittainen
metsänomistajien palvelupäällikkö
Suomen metsäkeskus
puh. 040 544 8030
veikko.iittainen(at)metsakeskus.fi

.