Metsämaisemasta tuloja metsänomistajalle | Metsäkeskus

Metsämaisemasta tuloja metsänomistajalle

Ensimmäinen mökkimatka talven jälkeen voi tuoda monelle vapaa-ajanasukkaalle ikävän yllätyksen. Tutusta metsästä on puut mökin takaa tai vastarannalta kaadettu ja jäljellä on vain muutama säästöpuu. Sopu voi olla koetuksella vaikka metsänomistajanaapuri on tehnyt laillisen hakkuun ja metsätalouden harjoittamisen kannalta tarpeellisen toimenpiteen. Jo ennakkotieto suunnitteilla olevasta hakkuusta olisi voinut helpottaa muutokseen sopeutumisessa ja avata mahdollisuuden keskustella maiseman säilyttämisestä taloudellista korvausta vastaan.

Metsien hyödyntämisessä ovat viime aikoina nousseet puuntuotannon rinnalle myös muut käyttömuodot. Maisemanvuokraus on metsänomistajan ja vapaa-ajanasukkaan välinen vapaaehtoinen sopimus siitä, että metsänomistaja jättää maisemallisesti arvokkaan alueen määräajaksi hakkuiden ulkopuolelle tai tekee hakkuut erityisesti maiseman huomioon ottavalla tavalla. Metsänomistajalle korvataan hakkuutulojen menetys tai aiheutuneet ylimääräiset kustannukset. Maisemanvuokrauksesta on olemassa toimintamalli, mutta siitä ei yleensä tiedetä eikä se ole muodostunut käytännön toiminnaksi.

Useimmiten maiseman huomioon ottava metsänkäsittely tarkoittaa uudistushakkuun siirtämistä määräajaksi eteenpäin. Se voi olla myös tietyn puulajin suosimista, alueen pitämistä avoimena, metsän kasvatusta normaalia harvempana tai alikasvoksen raivaamista näkyvyyden parantamiseksi. Haastavaksi maisemanvuokrauksen korvauksen määrittelemisen tekee, ettei euromäärää voi katsoa mistään valmiista taulukosta tai kaavasta. Jokainen tilanne riippuu metsikön tilasta ja metsänomistajan tavoitteita puhumattakaan vapaa-ajanasukkaan saaman hyödyn määrittelystä.

Etelä-Savossa metsät ja matkailu ovat alueen kehittämisen painopisteitä, joten on luontevaa, että täällä halutaan tuoda esille maisema-asiat huomioon ottavia metsänkäsittelytapoja ja edistää myös vaihtoehtoisia metsän hyödyntämiskeinoja. Yhtenä keinona asian edistämisessä on Metsäkeskuksen toteuttama EU-rahoitteinen Metsämaisema mieleiseksi -hanke. Hankkeen tavoitteena on myös lisätä mökkiläisten ja matkailuyrittäjien tietoisuutta metsätaloudesta, jotta asioista olisi helpompi keskustella asiapohjalla. Sopivien esimerkkikohteiden löytyminen maisemanvuokrauksesta rohkaisisi muitakin kokeilemaan uutta toimintatapaa.

Lisätietoja
Tarja Hämäläinen
Suomen metsäkeskus, kaakkoinen palvelualue
Metsämaisema mieleiseksi -hankkeen projektipäällikkö
tarja.hamalainen(at)metsakeskus.fi
puh. 0400 153 753

 

.