Metsäpalveluyrittäjiä tarvitaan | Metsäkeskus

Metsäpalveluyrittäjiä tarvitaan

Suomen metsäkeskus järjestää Metsäpalveluyrittäjyys kasvuun – seminaarin Oulussa torstaina 17.11. Tilaisuus on osa saman nimistä valtakunnallista hanketta, jonka tavoitteena on tarjota metsäpalveluyrittäjille käytännönläheistä koulutusta ja eväitä oman yritystoiminnan kehittämiseen ja kasvattamiseen.

Kansallinen metsästrategia painottaa puuraaka-aineiden saatavuutta uusien investointien mahdollistajana. Metsäpalvelumarkkinoiden tulisi muodostua aikaisempaa asiakaslähtöisemmiksi ja yrittäjävetoisemmiksi. Uudistunut metsälainsäädäntö on avannut metsäpalvelumarkkinoita ja kilpailuneutraliteetti markkinoilla toteutuu. Tämä kaikki luo merkittävät mahdollisuudet metsäpalveluyrittäjyydelle ja sen kasvulle maassamme.

Metsänomistaja-asiakkaat asuvat yhä useammin etäällä metsästään, mikä osaltaan luo kysyntää monipuoliselle ja erilaiset metsänomistajat huomioivalle metsäpalveluyrittäjyydelle. Metsänomistajan aika ei riitä metsänhoitotöihin, jotka takaavat metsäomaisuuden arvon ja metsien kasvun. Huoli puun saannista on siten osin perusteltua – ja metsiin tarvitaan tekijöitä. Metsäpalveluyrittäjillä on suuri rooli, kun riittävä puun saanti pyritään turvaamaan eri toimijoille.

Metsäpalveluyrittäjyydelle on syntynyt kysyntää myös ulkoistamisien kautta. Monissa metsäfirmoissa ja metsänhoitoyhdistyksissä taimikonhoito- tai istutustyöt hoidetaan vakituisten metsurien sijaan ostamalla työt muun muassa metsäpalveluyrittäjiltä. Uusien metsäpalveluyrittäjien on verraten helppo tulla alalle, koska suurta alkupääoma ei tarvita. Yrittäjiltä vaaditaan vankkaa metsällistä ammattitaitoa sekä kehittyviä asiakaspalvelun ja yritystoiminnan taitoja.

Toimittajat ovat tervetulleita kuulemaan päivän esityksiä ja haastattelemaan luennoitsijoita. Seminaari järjestetään torstaina 17.11.2016 klo 8.30–15.00 Oulun Osuuspankin auditorio, osoitteessa Isokatu 14 A.

OHJELMA
8.30 Tervetulokahvit
9.00 Avaus, Eeva-Liisa Repo, Suomen metsäkeskus
9.15 Tyypilliset kasvun lähteet, Marko Ämmälä Suomen metsäkeskus
9.45 Metsäpalveluyrityksen kasvutarina, Ilkka Kesälä, Met-Rem Oy
10.30 Palveluideasta tuotteeksi – palvelukehityksen vaiheet ja työkalut, Ville Kankaanhuhta, Luonnonvarakeskus
11.45 Lounas, omakustanteinen
12.30 Markkinoinnin työkalut asiakashankinnassa, Jari Nietula, JPP-Soft Oy
13.40 Asiakassuhteen hoitaminen – luottamuksen rakentaminen, Matti Tyhtilä Oulun Osuuspankki
14.40 Päätös ja Osuuspankin tarjoamat iltapäiväkahvit

Lisätietoja:
Risto Mulari
asiakasneuvoja
puh. 040 848 3456
risto.mulari(at)metsakeskus.fi

Marko Ämmälä
projektipäällikkö
puh. 050 314 0521
marko.ammala(at)metsakeskus.fi

.