Metsäpalveluyrittäjyys kasvuun -seminaari Rovaniemellä | Metsäkeskus

Metsäpalveluyrittäjyys kasvuun -seminaari Rovaniemellä

Suomen metsäkeskus järjestää Metsäpalveluyrittäjyys kasvuun – seminaareja ympäri Suomen. Tilaisuus on osa saman nimistä valtakunnallista hanketta, jonka tavoitteena on tarjota metsäpalveluyrittäjille käytännönläheistä koulutusta ja eväitä oman yritystoiminnan kehittämiseen ja kasvattamiseen.

Kansallinen metsästrategia painottaa puuraaka-aineiden saatavuutta uusien investointien mahdollistajana. Metsäpalvelumarkkinoiden tulisi muodostua aikaisempaa asiakaslähtöisemmiksi ja yrittäjävetoisemmiksi. Uudistunut metsälainsäädäntö on avannut metsäpalvelumarkkinoita ja kilpailuneutraliteetti markkinoilla toteutuu. Tämä kaikki luo merkittävät mahdollisuudet metsäpalveluyrittäjyydelle ja sen kasvulle maassamme. Yrityksen kasvaessa sähköisten markkinoiden tärkeys korostuu.


Rovaniemellä tilaisuuteen osallistunut Laki ja Metsä Oy:n Tuomo Liikanen rohkaisee metsänomistajia hyödyntämään metsäpalveluyritysten palveluita. ”Esimerkiksi taimikonhoidon tekijän tai metsäkiinteistönvälittäjän kilpailuttaminen on ehdottomasti metsänomistajien etujen mukaista. Metsäpalveluyritykset palvelevat mielellään metsänomistajia niin käytännön metsätöiden, metsätila-arvioiden, metsätilakaupan ja muiden asiantuntijapalveluiden muodossa."


Metsänomistaja-asiakkaat asuvat yhä useammin etäällä metsästään, mikä osaltaan luo kysyntää monipuoliselle ja erilaiset metsänomistajat huomioivalle metsäpalveluyrittäjyydelle. Metsänomistajan aika ei riitä metsänhoitotöihin, jotka takaavat metsäomaisuuden arvon ja metsien kasvun. Huoli puun saannista on siten osin perusteltua – ja metsiin tarvitaan tekijöitä. Metsäpalveluyrittäjillä on suuri rooli, kun riittävä puun saanti pyritään turvaamaan eri toimijoille.


Rovaniemen alueen polttopuuyrittäjä Jouni Lehtinen Jounin Klapista hankkii pääosin raakapuun suoraan yksityisiltä metsänomistajilta. ”Tulevaisuudessa näen haasteiden lisääntyvän raaka-aineen hankinnassa, koska koivukuidun käyttö lisääntyy teollisuudessa.” Hyvästä koivuraakapuusta Jouni lupaa maksaa aina kiintokuutiolta hieman muita puunostajia enemmän. Jouni näkee myös mahdollisuuksia kehittää raaka-aineen hankintaa sujuvammaksi yhteistyössä alueen polttopuuyrittäjien kanssa esimerkiksi rakentamalla välittäjä verkostoa. Toimialalla kilpailua häiritsee jonkin verran pienempiä polttopuueriä verottomasti myyvät tai muuten hinnalla markkinoille tulevat polttopuun toimittajat.


Metsäpalveluyrittäjyydelle on syntynyt kysyntää myös ulkoistamisien kautta. Monissa metsäfirmoissa ja metsänhoitoyhdistyksissä taimikonhoito- tai istutustyöt hoidetaan vakituisten metsurien sijaan ostamalla työt muun muassa metsäpalveluyrittäjiltä. Uusien metsäpalveluyrittäjien on verraten helppo tulla alalle, koska suurta alkupääoma ei tarvita. Yrittäjiltä vaaditaan vankkaa metsällistä ammattitaitoa sekä kehittyviä asiakaspalvelun ja yritystoiminnan taitoja.


Lapin metsäpalvelu Oy:n Risto Kelloniemi kokee metsäpalveluyrittämisen positiivisena Lapissa. ’Mahdollisuuksia on todella paljon ja ovet ovat auki moneen suuntaan. Tämä vaatii myös taitoa keskittyä omaan osaamisalueeseen.’

Lisätietoja:
Helena Pahkala
asiakasneuvoja
puh. 050 4117 088
Helena Pahkala(at)metsakeskus.fi

Marko Ämmälä
projektipäällikkö
puh. 050 314 0521
marko.ammala(at)metsakeskus.fi

.