Metsätalouden hirvivahinkokorvaukset maksetaan toukokuussa | Metsäkeskus

Metsätalouden hirvivahinkokorvaukset maksetaan toukokuussa

Maa- ja metsätalousministeriö on tehnyt päätöksen määrärahan myöntämisestä hirvieläinvahinkojen metsätaloudelle aiheuttamien vahinkojen korvaamiseksi. Määrärahalla korvataan vuonna 2013 arvioituja metsätalouden hirvieläinvahinkoja

Nyt maksettavien korvausten kokonaissumma on 882 000 €. Viime vuonna vastaava korvaussumma oli 1 239 000 €. Korvaussumma aleni viime vuodesta reilun neljänneksen. Suurimmat korvaussummat ovat Suomen metsäkeskuksen Pohjois-Pohjanmaan (220 000 €) Kainuun (141 000 €) ja Lapin (133 000) alueyksiköiden alueilla. Vähiten vahinkoja korvataan Häme- Uusimaan (17 000 €) ja Etelä-Savon (17 000 €) alueyksiköiden alueilla.

Suomen metsäkeskus on aloittanut korvauspäätösten tekemisen ja maksamisen huhtikuun loppupuolella, valtaosa korvauksista maksetaan metsänomistajille toukokuun puoleen väliin mennessä.

Lisätietoja

johtava esittelijä Tommi Lohi
Suomen metsäkeskus, Lappi
p. 029 432 5330, tommi.lohi@metsakeskus.fi

.