Metsätieto muuttuu nykyistä avoimemmaksi | Metsäkeskus

Metsätieto muuttuu nykyistä avoimemmaksi

Metsätietolain uudistaminen etenee. Hallitus esittää, että Suomen metsäkeskuksen hallussa olevat hilamuotoiset metsävaratiedot ja tiedot metsälaissa määritellyistä erityisen tärkeistä elinympäristöistä ovat jatkossa avoimesti verkossa kaikkien saatavilla.

Myös yksityismetsiä koskevat metsänkäyttöilmoitukset ja tiedot kestävän metsätalouden rahoituslain eli Kemeran toimenpiteistä ovat esityksen mukaan jatkossa verkossa julkisesti saatavilla. Näihin tietoihin on tähän saakka voinut tutustua Metsäkeskuksen toimipisteessä tai pyytämällä tietoja suullisesti.

Uudistuksessa muutetaan metsätiedon luovuttamistapoja. Tieto sinänsä on julkista samalla tavalla kuin tähänkin saakka.

Kuviomuotoiset metsätiedot luovutetaan pyynnöstä, ellei maanomistaja ole kieltänyt sitä. Metsäkeskus ei luovuta hila- tai kuviotiedon mukana metsänomistajan nimi- tai yhteystietoja, tilanrajoja tai kiinteistötunnuksia.

Muutokset tulevat maa- ja metsätalousministeriön mukaan voimaan aikaisintaan vuoden päästä. Lakimuutoksen taustalla on pääministeri Juha Sipilän hallitusohjelman digitalisaatiotavoite, johon myös Metsäkeskus osallistuu tehostamalla verovaroin kerättyjen metsätietojen hyödyntämistä.

Tiedon avaaminen parantaa metsäpalveluja ja tuo uusia yrityksiä markkinoille

Maaperä- ja puustotiedon sisältävän hilan avaaminen lisää ja parantaa metsäalan palvelutarjontaa. Merkittävä muutos tuo alalle myös uusia yrittäjiä.

- Avoimempi metsätieto on metsänomistajien ja koko alan etu, metsätiedon palvelupäällikkö Jorma Jyrkilä Metsäkeskuksesta korostaa.

Pyynnöstä luovutettava metsän kuviotieto sisältää maaperä- ja puustotietojen lisäksi toimenpide-ehdotukset.

- Uskon, että olisi metsänomistajan etu, jos myös kuviotieto olisi käytettävissä mahdollisimman avoimesti. Kuviotieto on metsänomistajien ja alan toimijoiden yhteinen kieli, jota kaikki ymmärtävät. Sen äärellä on helppo keskustella oman metsätilan asioista ja tehdä päätöksiä. Hilatieto on teknistä numerotietoa, joka vaatii tulkintaa ja jalostamista, Jyrkilä toteaa.

Pienet metsäalan yritykset tarvitsevat kuviotietoa voidakseen kilpailla markkinoilla. Isot yritykset voivat tuottaa kuviotiedon myös hilatiedosta tietojärjestelmiensä avulla.

Myös Metsäkeskuksen Metsään.fi-asiointipalvelu perustuu kuviotietoon, mutta se on maaperä- ja puustotietoa laajempi kokonaisuus. Se sisältää esimerkiksi toimenpide-ehdotuksia ja arvioita hakkuutuloista ja hoitotöiden menoista. Palvelun avulla voi myös hakea Kemera-tukia ja kilpailuttaa oman metsänsä hoito- ja hakkuutöitä. Metsään.fi-palvelun tietoja päivitetään säännöllisesti.

- Osa metsänomistajista on ollut huolissaan lakimuutoksesta. Haluamme korostaa, että  Metsään.fi-palvelun tietoja ei avata kaikille. Sinne pääsee asioimaan vain metsänomistajan henkilökohtaisilla pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella tai jos metsänomistaja on antanut toimijoille luvan katsoa tietojaan, Jyrkilä muistuttaa.

Lisätietoja:  
Jorma Jyrkilä,
metsätiedon palvelupäällikkö
Suomen metsäkeskus
040 723 2641
jorma.jyrkila(at)metsakeskus.fi

.