Metsätöiden tekijöiden tavoittaminen helpottuu | Metsäkeskus

Metsätöiden tekijöiden tavoittaminen helpottuu

Metsänomistajat voivat nyt hakea helposti tekijöitä hakkuisiin ja metsänhoitotöihin. Metsäkeskuksen sivuille on listattu metsänhoito- ja hakkuupalveluja tarjoavia toimijoita Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa.

Ryskettä Lounais-Suomen metsiin -hankkeessa on kerätty kattavat kuntakohtaiset listat metsäalan toimijoista kummastakin maakunnasta. Varsinais-Suomen ja Satakunnan alueen toimijat ovat omissa listoissaan, jotta metsänomistajan on mahdollisimman helppoa löytää tekijöitä omalta alueelta.

Toimijalistat ovat Metsäkeskuksen verkkosivuilla.

Metsäkeskuksen verkkosivuilla on listat maakuntien kaikista toimijoista sekä erilliset listat vain metsänhoitotöitä tekevistä toimijoista ja hakkuiden tekijöistä. Metsänhoitotöitä tarjoavia toimijoita ovat pienet metsäpalveluyritykset, metsänhoitoyhdistykset ja isot firmat. Nämä toimijat tekevät raivaussahatöitä, taimikonhoitoa, nuoren metsän hoitoa, puiden kaatoa ja muita pieniä moottorisahatöitä sekä taimien istutusta. Hakkuita tarjoavat toimijat ovat metsäkoneyrityksiä, metsänhoitoyhdistyksiä ja metsäfirmoja.

- Metsänomistajien ja metsäalan toimijoiden kohtaamiseen on huutava tarve. Uskon, että nämä listat auttavat ennen kaikkea metsänomistajia löytämään juuri heille sen oikean ja mielestään parhaan toimijan. Tavoitteena on, että toimijoiden palveluiden kysyntä lisääntyy. He saavat myös lisää näkyvyyttä ja liikevaihdon kasvua. Varsinkin pienille yhden miehen metsäpalveluyrittäjille tällainen näkyvyys on kullanarvoista, sanoo projektipäällikkö Lasse Rantala Ryskettä Lounais-Suomen metsiin – hankkeesta.

Tietoa metsistä ja metsien mahdollisuuksista

Ryskettä Lounais-Suomen metsiin -hanke järjestää metsänomistajille Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa kymmeniä tiedotustilaisuuksia esimerkiksi taimikonhoidosta, harvennuksista ja tuhkalannoituksista suometsissä. Tilaisuuksissa pääsevät esittäytymään myös paikalliset metsäalan toimijat. Kirjeitä ajankohtaisista taimikonhoidoista ja hakkuista lähetetään yli 10 000 metsänomistajalle, jotka ovat hankkeen pääasiallisia hyödynsaajia.

Yhteiskunta hyötyy vahvistuvasta biotaloudesta, kestävästä kehityksestä, lisääntyvästä metsänhoidosta, puun käytöstä ja työllisyydestä. Ryskettä Lounais-Suomen metsiin –hanke turvaa metsäalan palvelujen saatavuutta puun käytön lisääntyessä. Hanke rahoitetaan EU:n maaseuturahaston tuella.


Lisätietoja:

Lasse Rantala
projektipäällikkö
Ryskettä Lounais-Suomen metsiin -hanke
puh. 040 525 3619
lasse.rantala(at)metsakeskus.fi

.