Metsävaratiedon inventoinnit alkavat eri puolilla Suomea | Metsäkeskus

Metsävaratiedon inventoinnit alkavat eri puolilla Suomea

Metsäkeskus aloittaa uusia ja jatkaa vuonna 2017 aloitettuja metsätiedon inventointihankkeita eri puolilla Suomea noin 5,3 miljoonan hehtaarin alalla. Metsätiedon inventoinnissa tarvittavan laserkeilaus- ja ilmakuva-aineiston hankinta tehdään yhteistyössä Maanmittauslaitoksen ja Metsähallituksen kanssa. Vuonna 2018 kaukokartoitettavan alueen koko on poikkeuksellisen suuri, koska edellisinä kesinä huonot sääolosuhteet ovat estäneet suunniteltuja kartoituslentoja. Metsävarainventointeihin liittyen Metsäkeskus tekee myös maastossa koealamittauksia.

Laserkeilauksessa saadaan tarkka kolmiulotteinen tieto maanpinnasta ja kasvillisuudesta. Laserkeilaus tehdään lentokoneesta noin kahden kilometrin korkeudesta, ja siinä saadaan tietoa puuston korkeudesta noin viidestä pisteestä 10 neliömetrin alueelta. Ilmakuvia otetaan eri lennoilla noin kuuden kilometrin korkeudesta.

Laserkeilauslentokone on mahdollista havaita helposti maanpinnalta käsin, mutta ilmakuvauskoneet ovat jo niin korkealla, että niiden havaitseminen on vaikeampaa. Laserkeilauksesta ei ole vaaraa ihmiselle.

Koealamittauksissa koealoilta mitataan puiden läpimitta ja pituus puulajeittain sekä arvioidaan kasvupaikan ominaisuudet.

-Koealamittaus ei vahingoita puustoa tai maaperää. Kesän aikana maastossa liikkuu kymmenittäin Metsäkeskuksen henkilökuntaa mittaamassa koealoja, kertoo metsätietopäällikkö Jussi Lappalainen Suomen metsäkeskuksesta.

Metsätiedot ensi vuonna Metsään.fi-palveluun

Kaukokartoitus- ja ilmakuvausaineistoa sekä koealamittausten tuloksia yhdistämällä Metsäkeskus tuottaa metsävaratietoa inventointialueille eri puolilla Suomea.

Tänä vuonna alkavien inventointien metsätieto valmistuu vuoden 2019 aikana, jolloin tieto on saatavilla Metsään.fi-palvelusta yksityisille metsänomistajille ja Metsään.fi-verkkosivuilta avoimen metsätiedon osiosta. Kaikille inventointialueilla metsää omistaville ilmoitetaan, kun uudet metsävaratiedot valmistuvat.

Koko maan kattava metsävaratietojen kaukokartoitus alkoi vuonna 2010. Tähän mennessä yksityismetsistä on kartoitettu noin 85 prosenttia, eli noin 12 miljoonaa hehtaaria. Suomen yksityismetsät on laserkeilattu ja ilmakuvattu vuoteen 2020 mennessä.

Koealamittaukseen ja metsävarojen inventointiin liittyviä karttoja on Metsäkeskuksen verkkosivuilla.


Lisätietoja:
Jussi Lappalainen
metsätietopäällikkö
Suomen metsäkeskus
p. 0500 186 614
jussi.lappalainen(at)metsakeskus.fi

.