Metsäverkosto kutsuu Lapin matkailu- ja metsäpalvelutoimijat keskustelemaan yhteistyömahdollisuuksista | Metsäkeskus

Metsäverkosto kutsuu Lapin matkailu- ja metsäpalvelutoimijat keskustelemaan yhteistyömahdollisuuksista

Arktinen älykäs metsäverkosto on metsäalan verkostoitumista edistävä yhteistyöhanke, jonka aikana on luotu täysin uudenlainen arktista metsien käyttöä ja -biotaloutta esittelevä toimintamalli. Metsäverkosto järjestää tilaisuuden, jossa esitellään 30 pohjoisesta metsien käytöstä ja -biotaloudesta kertovaa esittelykohdetta sekä keskustellaan kohteisiin liittyvistä yhteistyömahdollisuuksista alan toimijoiden kanssa. 12.5.2020 järjestettävään tilaisuuteen ovat tervetulleita matkailu- ja metsäpalveluyrittäjien lisäksi myös median edustajat sekä kaikki, joita konsepti kiinnostaa.

Mediatiedote 24.4.2020.

Metsäverkosto on luonut ainutlaatuisen konseptin, jossa kestävästä metsien käytöstä ja -biotaloudesta kiinnostuneet voivat tutustua erilaisiin metsätalouden menetelmiin, tutkimukseen, käytänteisiin, puurakentamisen ratkaisuihin, toimintamalleihin ja yhteistyön muotoihin. 

Kiinnostuneet pääsevät esimerkiksi tutustumisretkelle valtion monikäyttömetsiin seuraamaan metsätalouden toimintaa tai katsomaan 104-tonnista puunkuljetuksia tehostavaa jättirekkaa. Tutustumaan pääsee myös tutkimusmetsään, jossa tutkitaan metsän uudistamista pienaukkohakkuiden avulla tai marjasatohavaintometsään, jossa tuotetaan tietoa marjasadon määrästä sekä kukinnan ja kypsymisen ajankohdista. Kohteet löytyvät Tiedekeskus Pilkeen Arktisen älykkään metsäverkoston nettisivulta. 

Tilaisuudessa tutustutaan tarkemmin hankkeen aikana luotuihin pohjoista metsien käyttöä ja -biotaloutta esitteleviin kohteisiin. Hankkeessa mukana olevat Suomen metsäkeskus, Lapin ammattikorkeakoulu, Luonnonvarakeskus, Metsähallitus, Suomen 4H-liitto ja MTK toivovat tilaisuuden virittävän keskustelua ja yhteistyöideointia esittelykohteiden tiimoilta matkailu- ja metsäpalvelusektorin ja hankkeen toimijoiden kesken.

Tilaisuus järjestetään etäyhteyden kautta 12.5.2020 ja ilmoittautuminen Metsäkeskus.fi/tapahtumat

Lisätietoja: 
Anne Annala
Arktinen älykäs metsäverkosto -hankkeen projektipäällikkö
Suomen metsäkeskus
p. 050 517 4077
anne.annala(at)metsakeskus.fi

Metsäverkosto yhdistää Lapin metsäalan toimijoita. Mukana ovat Metsähallitus, Luonnonvarakeskus, Lapin ammattikorkeakoulu, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto, Suomen 4H-liitto ja Suomen metsäkeskus. Yhteistyötä tehdään laajasti alan toimijoiden ja yhteistyökumppanien kanssa. Lapin liitto on rahoittanut hanketta Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 -ohjelmasta. 

.