Metsien suojelupinta-ala on kasvanut Satakunnassa | Metsäkeskus

Metsien suojelupinta-ala on kasvanut Satakunnassa

Luonnonvarakeskus on julkaissut tuoreet tiedot metsien suojelupinta-aloista. Ne osoittavat suojellun metsän määrän merkittävää kasvua edelliseen, vuodelta 2008 olevaan tilastoon verrattuna.

Suojeltuja metsiä on Satakunnassa kaikkiaan 26 500 hehtaaria, eli 4,9 prosenttia metsä- ja kitumaan alasta. Pääosa tästä on lakisääteisten suojelualueiden metsiä, joita on 25 200 hehtaaria eli 4,7 % metsä- ja kitumaan alasta. Lisäksi talousmetsien monimuotoisuuden suojelukohteita metsissä on 1300 hehtaaria eli 0,2 % pinta-alasta.

Suojelualueen määrän kehityksen arviointia vaikeuttaa suojeluluokituksen ja aluejaotuksen muuttuminen. Suuruusluokkana voidaan esittää suojelupinta-alan lisääntyneen seitsemässä vuodessa 5000 ha eli yli viidenneksellä. Suojelualueita on tullut lisää eniten maanomistajien vapaaehtoisuuteen perustuvan METSO-ohjelman myötä. METSO-ohjelman rahoitusta on viime vuosina valitettavasti leikattu merkittävästi, ja se tulisikin palauttaa entiselle tasolleen. Arvokkaita kohteita kannattaa silti tarjota suojeluun joko metsä- tai ELY-keskukselle.

Merkittävin tekijä metsälajien monimuotoisuuden turvaamiselle on kuitenkin se, miten monimuotoisuus turvataan talousmetsien toimenpiteissä. Metsien sertifioinnin ja uudistetun ohjeistuksen ansiosta metsälajien uhanalaistumisen vauhti on saatu hidastumaan.

elinkeinopäällikkö Tapio Nummi, puh. 029 4324224
Suomen metsäkeskus

 

.