Metsien suojelupinta-ala kasvanut Varsinais-Suomessa | Metsäkeskus

Metsien suojelupinta-ala kasvanut Varsinais-Suomessa

Luonnonvarakeskus on julkaissut tuoreet tiedot metsien suojelupinta-aloista. Ne osoittavat suojellun metsän määrän merkittävää kasvua edelliseen vuodelta 2008 olevaan tilastoon verrattuna.

Suojeltuja metsiä on Varsinais-Suomessa kaikkiaan 36 100 hehtaaria, eli 6 prosenttia metsä- ja kitumaan alasta. Pääosa tästä on lakisääteisten suojelualueiden metsiä, joita on 34 600 hehtaaria, eli 5,8 % metsä- ja kitumaan alasta. Lisäksi talousmetsien monimuotoisuuden suojelukohteita metsissä on 1500 hehtaaria, eli 0,2 % pinta-alasta.

Suojelualueen määrän kehityksen arviointia vaikeuttaa suojeluluokituksen ja aluejaotuksen muuttuminen. Suuruusluokkana voidaan esittää suojelupinta-alan lisääntyneen seitsemässä vuodessa neljänneksellä. Suojelualueita on tullut lisää pääasiassa maanomistajien vapaaehtoisuuteen perustuvan METSO-ohjelman myötä. METSO-ohjelman rahoitusta on viime vuosina leikattu merkittävästi, ja se tulisikin palauttaa entiselle tasolleen. Arvokkaita kohteita kannattaa silti tarjota suojeluun joko metsä- tai ELY-keskukselle.

Merkittävin tekijä metsälajien monimuotoisuuden turvaamiselle on kuitenkin se, miten monimuotoisuus turvataan talousmetsien toimenpiteissä. Metsien sertifioinnin ja uudistetun ohjeistuksen ansiosta metsälajien uhanalaistumisen vauhti on saatu hidastumaan.

Lisätietoja:

Suomen metsäkeskus, elinkeinopäällikkö Tapio Nummi, puh. 029 4324224
MTK-metsälinja, kenttäpäällikkö Markus Nissinen, puh. 040 5731131

.