Metsien tiedot liikkuvat sujuvasti eri toimijoiden välillä | Metsäkeskus

Metsien tiedot liikkuvat sujuvasti eri toimijoiden välillä

Metsäalalla ollaan sähköisten tietojen standardoinnissa kärkijoukkoa. Alalla on luotu tietojen standardoinnilla laajat yhteiset termit ja käytännöt, joiden avulla metsistä kerätty tieto liikkuu sujuvasti organisaatiosta ja järjestelmästä toiseen.

Standardeihin perustuva sähköinen tiedonsiirto tehostaa toimintaa ja parantaa koko metsäsektorin kilpailukykyä. Pyrkimys on, että eri järjestelmien ei tarvitse käyttää tiedonsiirrossa lainkaan hankalia muunnoksia.

Standardien avulla esimerkiksi Luonnonvarakeskus saa puukauppatilastot jokaiselta toimijalta yhtenäisessä muodossa tilastoja varten ja Metsäkeskus voi välittää ajantasaista metsävaratietoa organisaatioiden käyttöön.

Yhteiset standardit hyödyttävät myös yksityisiä metsänomistajia.

- Metsänomistajilta tulee kiittävää palautetta siitä, että käytämme järjestelmiä, jotka ymmärtävät toisiaan. Olemme siis pystyneet aidosti helpottamaan yksityisten ihmisten metsäasiointia, ja se on hieno saavutus, maa- ja metsätalousministeriön metsä- ja bioenergiayksikön ylitarkastaja Niina Riissanen sanoo.

- Kyllä voi kehua, että metsätiedon standardointityöstä kannattaa ottaa oppia muilla aloilla, hän jatkaa.

Yhteinen kehitystyö jatkuu

Metsätietostandardeja kehitetään koko alan avoimena yhteistyönä Suomen metsäkeskuksen johdolla. Kehitystyö on jatkuvaa, ja standardit pyritään sopeuttamaan toimintaympäristön muutoksiin mahdollisimman pikaisesti. Jotta yhteisten standardien kehittäminen olisi mahdollisimman tehokasta, kaikilla toimijoilla on mahdollisuus osallistua kehitystyöhön. Kehitystyötä ohjaa ohjausryhmä, jonka jäsenet edustavat eri metsäalan toimijoita.

Metsätietostandardien kehitystyö alkoi yhteisen kuviomuotoisen metsävaratiedon standardin kehittämisellä vuonna 2009. Kuviomuotoisen metsävaratiedon lisäksi standardeja on kehitetty muun muassa puukaupankäyntiin, Kemera-hakemusten jättämiseen ja metsätilastojen keräämiseen.

- Tällä hetkellä kehitämme omavalvontatiedon välittämiseen tarkoitetuttuja standardeja. Lisäksi muun muassa puukauppastandardeja päivitetään nykytilanteen vaatimuksiin, Suomen metsäkeskuksen metsätiedon standardoinnin asiantuntija Heikki Eronen sanoo.

Listätietoja standardoinnista saa Paikkatietomarkkinolla Messukeskuksessa 8.-9.11. Metsäkeskuksen löydät osastolta C6.

Lisätietoja
Heikki Eronen
metsätiedon standardoinnin asiantuntija
Suomen metsäkeskus
puh. 050 313 6523
heikki.eronen(at)metsakeskus.fi

.