METSO-kätköjä etsimään Pohjois-Karjalassa | Metsäkeskus

METSO-kätköjä etsimään Pohjois-Karjalassa

Viime vuonna käynnistyneen METSO-kätköily-hankkeen viimeiset kätköt vietiin maastoon loppusyksystä. Pyhäselän ja Kolin alueilta löytyvien kätköjen tarkoituksena on lisätä tietoisuutta METSO-ohjelmasta sekä edistää nuorten luonnossa liikkumista.

Suomen metsäkeskuksen koordinoimassa METSO-kätköily-hankkeessa hyödynnetään luontokohteita geokätköilyssä. Kätkön löytänyt pääsee tutustumaan ympäröivään METSO-kohteeseen kätköstä löytyvän QR-koodin avulla.

Hankkeen yhteydessä Pyhäselän alueelle sijoitettiin 4 ja Kolin alueelle 10 geokätköä. Kätköt sisältävät tietoa alueen luonnosta ja luontokohteista. Pyhäselän ja Kolin lisäksi METSO-kätköjä voi etsiä Nilsiän Tahkovuorella, Kuopion kaupungin lähialueella, Konnevedellä ja Jämsän Himoksella.

Pilottialueiden nuoret ovat osallistuneet kätköjen valmistelutyöhön. Partiolaiset ja 4H-nuoret ovat ideoineet ja rakentaneet kätköjä sekä vieneet niitä paikoilleen osana hankkeen toteutusta.

Uusi palvelutuote luontomatkailuun

Nuorten luontoliikunnan lisäämisen sekä METSO-ohjelman tutuksi tekemisen lisäksi hankkeen tavoitteena on saada kätköistä maaseudun matkailuelinkeinotoimintaa tukevia käyntikohteita. Pilottialueiden luontomatkailuyrittäjille on markkinoitu kätköilyä uudeksi palvelutuotteeksi ja ne ovat ottaneet hankkeen positiivisesti vastaan.  Myös metsänomistajat ovat suhtautuneet myönteisesti hankkeeseen ja antaneet lupia kätköjen viemiseen omille mailleen.

Hanke päättyy kuluvan vuoden lopussa, mutta geokätköt odottavat löytäjäänsä jatkossakin. Vain osa kätköistä on löydettävissä lumien aikana. Hankkeen aikana geokätköjä on piilotettu yhteensä 54. Kätköjen suosio yllätti positiivisesti hankkeen parissa työskentelevät. Esimerkiksi Tahkon ja Kolin kätköillä ensimmäiset kävijät kirjasivat löytönsä vain muutama tunti kätkön julkaisun jälkeen.

Hankkeessa ovat olleet mukana Suomen metsäkeskuksen itäinen palvelualue, pilottialueiden alueen metsänomistajat ja luontomatkailuyrittäjät, alueelliset ELY-keskukset, Metsähallitus, Järvi-Suomen Partiolaiset ry sekä Suomen 4H-liitto Itä-Suomi.

Lisätietoja hankkeesta:
Jarmo Laitinen
luonnonhoidon asiantuntija
Suomen metsäkeskus
puh. 040 502 4170
jarmo.laitinen(at)metsakeskus.fi

Lisätietoja Pyhäselän METSO-kätköistä:
Säde Neitola
asiakasneuvoja
Suomen metsäkeskus
puh. 050 324 4879
sade.neitola(at)metsakeskus.fi

.