Naisenergiaa metsiin -hanke kutsuu naismetsänomistajia mukaan toimintaan | Metsäkeskus

Naisenergiaa metsiin -hanke kutsuu naismetsänomistajia mukaan toimintaan

Suomen yksityismetsätilojen hoidosta vastaavista henkilöistä noin 25 % on naisia. Tämän lisäksi naiset ovat omistajina perikunnissa ja yhtymissä, mikä nostaa heidän osuutensa metsänomistajista arviolta noin 35–40 %:iin. Metsätalous on pitkään ollut varsin miehinen ala, ja usein yhteisomistuksessa olevan tilan hoidosta vastaa edelleen mies.

Tutkimusten mukaan naismetsänomistajat ovat miehiä passiivisempia niin metsiensä hoidossa ja käytössä kuin metsäisiin tilaisuuksiin osallistumisessakin. Passiivisuuden syiksi ovat nousseet esimerkiksi alan vieraaksi kokeminen, tuntematon toimijakenttä tai valtavirrasta poikkeavat metsänkäytön tavoitteet. Kynnys tulla mukaan metsäalan toimintaan voisi madaltua, jos naisille järjestettäisiin omia metsätapahtumia, neuvontatilaisuuksia ja vertaisryhmätoimintaa.

Etelä-Savossa on syksyn aikana käynnistynyt kaksivuotinen neuvonta- ja tiedotushanke, joka tarkoituksena on kannustaa ja auttaa maakunnan naismetsänomistajia toimimaan aktiivisina päätöksentekijöinä metsissään. Hankkeen puitteissa ympäri maakuntaa järjestetään erilaisia tapahtumia ja tiedotustilaisuuksia, joissa naismetsänomistajat pääsevät tutustumaan metsän omistamisen mahdollisuuksiin ja käytännön metsänhoitoon – ihan vain naisten kesken.

Talven 2016–2017 aikana starttaavat kuntakohtaiset neuvontaillat, joissa muun muassa tutustutaan omasta metsästä tarjolla olevaan tietoon, metsän käytön suunnitteluun, metsänhoidon perusteisiin sekä alueen metsäpalveluita tarjoaviin yrityksiin. Kaikilla tapahtumapaikkakunnilla järjestetään kaksi sisätilaisuutta ja yksi maastoretkeily. Tapahtumissa pidetään yllä keskustelevaa henkeä ja pyritään löytämään vastauksia osallistujien mieltä askarruttaviin kysymyksiin; näin ollen mukaan on helppo tulla, vaikka metsäiset asiat eivät entuudestaan olisi kovin tuttuja.

Tilaisuuksiin ovat tervetulleita kaikki nykyiset ja tulevat naismetsänomistajat omistuksen muotoon tai määrään katsomatta. Hankkeen aikana paikkakunnan naismetsänomistajat pääsevät tutustumaan toisiinsa ja alueen metsätoimijoihin. Tavoitteena on, että joukosta löytyisi yhteishenkeä, jonka voimin naisille kohdennettuja metsätapahtumia saataisiin järjestettyä jatkossakin.

Tapahtumapaikkakunnat ovat Rantasalmi, Joroinen, Juva, Puumala, Heinävesi, Savonlinna, Mikkeli, Mäntyharju, Kangasniemi ja Pieksämäki. Tietoa hankkeesta ja tapahtumista löytyy osoitteesta www.metsakeskus.fi/hankkeet sekä Facebook-sivuilta Naisenergiaa metsiin.

Lisätietoja:
Suomen metsäkeskus, kaakkoinen palvelualue
Pekka Kuitunen
projektipäällikkö
puh. 029 432 4436  
pekka.kuitunen(at)metsakeskus.fi

Tuuli Väkeväinen
projektisihteeri
puh. 050 574 3959
tuuli.vakevainen(at)metsakeskus.fi
 

.