Oikaisu perjantaina 14.6. lähetettyyn tiedotteeseen | Metsäkeskus

Oikaisu perjantaina 14.6. lähetettyyn tiedotteeseen

Metsäkeskuksen perjantaina 14.6. lähettämä puuenergian kysyntää koskeva tiedote sisälsi asiavirheen.

Hakkuutähteistä kertovassa kappaleessa oli seuraava lause: Nuorten metsien harvennusten lisääminen kasvattaa myös hiilinielua, kun puuston kasvu ja järeytyminen nopeutuvat. Tutkimustietojen valossa tämä tieto ei pidä paikkaansa.

Metsien hiilinielu on kasvava hiilivarasto, jolloin hiiltä sitoutuu ilmakehästä puustoon, muuhun kasvillisuuteen ja maaperään. Hakkuiden, myös tiheiden nuorten metsien kasvatushakkuiden suorittaminen alentaa hiilinielua. Pitkällä aikavälillä nuorten metsien hoidosta ja kasvatushakkuista on kuitenkin hyötyä. Kasvatushakkuilla voidaan lisätä järeämpää runkopuuta, jota voidaan hyödyntää tuotteissa, joissa hiili varastoituu hyvin pitkäksi aikaa. Lisäksi nuoria metsiä harventamalla voidaan vähentää luonnontuhoja, jotka heikentävät metsien kasvua ja pienentävät hiilinieluja.

Lisätietoja:
Markku Remes
metsänhoidon johtava asiantuntija
Suomen metsäkeskus
puh.  044 548 8380.
markku.remes(at)metsakeskus.fi

.