Pirkanmaan metsäneuvosto: Metsänhoito torjuu ilmastonmuutosta | Metsäkeskus

Pirkanmaan metsäneuvosto: Metsänhoito torjuu ilmastonmuutosta

Suomi on sitoutunut Pariisissa joulukuussa 2015 hyväksyttyyn kansainväliseen ilmastosopimukseen, jonka tavoitteena on ilmastonmuutoksen pysäyttäminen. Suomen tavoitteen saavuttamiseksi metsien kasvukyky on avainasemassa. Pirkanmaan metsäneuvoston mielestä hyvä metsänhoito on paras keino turvata metsien kasvu ja tuotto sekä samalla hiilinielun ja -varaston pysyminen kansainvälisesti korkealla tasolla. Hyvä metsänhoito on ratkaisu myös ilmastonmuutoksen hillitsemiseen. Tärkeää metsänhoitotyötä on taimikonhoito.

Taimikonhoidossa nopeutetaan nuorten, arvokkaiden havupuiden kasvua ja kehitystä sekä estetään niiden jääminen vesakon alle. Hoidettu taimikko on hyvä hiilensitoja nuoresta kehitysvaiheesta alkaen hiilensidostakyvyn säilyessä vuosikymmeniä eteenpäin.

Taimikonhoito kannattaa tehdä ajoissa, sillä varhaisessa vaiheessa tehty taimikonhoito on kustannuksiltaan edullisempaa verrattuna esimerkiksi kymmenmetristen riukuvaiheen metsien hoitoon.

Taimikonhoitoon saa myös tukea Kestävän metsätalouden rahoitusohjelmasta. Tämän vuoden varoja on Pirkanmaalla vielä käytettävissä myös taimikonhoitoon.

Mahdollisuudet metsien luonnonhoitoon paranevat

Hyvä talousmetsien hoito sisältää myös metsäluonnon monimuotoisuudesta huolehtimisen. Vuoteen 2025 ulottuvalla METSO-ohjelmalla rahoitetaan arvokkaiden luontokohteiden pysyvää ja määräaikaista suojelua. Mahdollisuudet metsien luonnonhoitoon paranevat, sillä METSO-ohjelman varat lisääntyvät ensi vuonna 10 miljoonalla eurolla. Tästä lisäpanostuksesta merkittävä osa kohdistuu Pirkanmaalle.

METSO-ohjelman rahoituksen lisääntyessä metsänomistajien mahdollisuudet säästää arvokkaita luontokohteita lisääntyvät. Tähän mennessä ohjelman rahoituksella on Pirkanmaalla pysyvään suojeluun hankittu 2 500 hehtaaria ja määräaikaiseen suojeluun 1 000 hehtaaria. Hyvillä METSO-kohteilla on kysyntää. Erityisesti rehevien kasvupaikkojen luonnontilaiset kohteet ovat arvokkaita suojelukohteita. 

Lisätietoja:

Antti Teivaala
puheenjohtaja
Pirkanmaan metsäneuvosto
p. 0400 733 867
antti.teivaala(at)mtk.fi

Jorma Vierula
aluejohtaja, läntinen palvelualue
Suomen metsäkeskus
p. 040 752 9331
jorma.vierula(at)metsakeskus.fi

.