Pirkanmaan yksityisteiden silloista joka neljäs on huonossa kunnossa | Metsäkeskus

Pirkanmaan yksityisteiden silloista joka neljäs on huonossa kunnossa

Hyväkuntoiseen siltaan kuuluvat turvalliset kaiteet. Asfaltointi sillan molemmin puolin pidentää sillan ikää.
Pirkanmaalla tarkastettiin kesällä 2018 yksityisteiden siltoja ja isompia rumpuja yhteensä 476 kappaletta. Pääosa tarkastuskohteista oli siltoja. Tarkastuksessa huonokuntoisiksi todettiin 105 ja erittäin huonokuntoisiksi 31 siltaa tai rumpua. Pääosa näistä sijaitsee teillä, joille on mahdollisuus hakea tukea sillan kunnostamiseen.

Sillat ja rummut tarkastettiin silmämääräisesti ja niille annettiin kuntoarvioluokka 1-4. Samalla korjaustoimenpiteille annettiin kiireellisyysluokka 1-4.  Kuntoarvioluokan 4 kohteet ovat erittäin huonokuntoisia ja kiireellisyysluokan 4 kohteet ovat kiireellisen uusimisen tarpeessa.

Tarkastuksessa huonokuntoisia siltoja löytyi 105 kappaletta (22 %) ja erittäin huonokuntoisia 31 kappaletta (6,5 %). Vastaavasti siltoja, joissa ei ole korjaustarvetta, löytyi 114 kappaletta (23,9 %). Monesta hyväkuntoisestakin sillasta kuitenkin puuttuivat sumupaalut. Myös vesakkoa tulisi poistaa monen sillan kaiteiden läheisyydessä sekä silta-aukon suulta. Tiedot tarkastettujen siltojen kuntoluokasta löytyy Metsäkeskuksen media-aineistosta

Kaikkia Pirkanmaan yksityisteiden siltoja ei ole tarkastettu, sillä kaikkia siltoja kattavaa rekisteriä ei ole olemassa. Edelliset tarkastukset on tehty vuonna 2009 ja 2011. Nyt tehtyyn tarkastukseen uusia kohteita haettiin karttatarkastelun perusteella. Uusia kohteita löydettiin noin 200 kappaletta. 

Siltojen tarkastuksen toteutti Insinööritoimisto Pappilan Hätävara Pirkanmaan ELY-keskuksen toimeksiannosta.  Samassa yhteydessä Pirkanmaan metsälogistiikka -hanke tarkastutti puunkuljetusten kannalta tärkeiden yksityisteiden siltoja. 

Siltahankkeisiin on tarjolla tukirahaa

Pääosa huonokuntoisista silloista sijaitsee teillä, joille on mahdollisuus hakea tukea sillan kunnostamiseen.
Valtionapukelpoiset tiet voivat hakea tukea ELY-keskukselta. 

- Vuonna 2019 avustusmäärärahoja on Pirkanmaan alueella käytettävissä noin miljoona euroa. Siltahankkeisiin tuen osuus on yleensä 75 % todellisista kustannuksista. Myös monet kunnat avustavat siltahankkeita. Parantamishankkeita tärkeysjärjestykseen laitettaessa sillat ovat yleensä etusijalla, kun tukieuroja jaetaan, toteaa tienpidon asiantuntija Jouko Sivula Pirkanmaan ELY-keskuksesta. 

Metsäliikenteen kannalta tärkeät tiet voivat hakea Kemera-tukea Suomen metsäkeskukselta. Pirkanmaan alueella Kemera-tuki on siltahankkeisiin 50-60 %. Viime vuosina metsäteitä on kunnostettu vähän laisesti, joten kaikki tukikelpoiset tiehankkeet on pystytty rahoittamaan.

Sillan uusimisen hintaan vaikuttavat muun muassa pohjamaan kantavuus, sillan jänneväli ja vapaa-aukon leveys sekä tarvittavien pengermassojen määrä ja sillan materiaali. 

- Hintahaarukka on keskimäärin 50 000 - 400 000 euroa. Toki kalliimpiakin siltoja on yksityisteille tehty. Ilman yhteiskunnan tukea on vaikea lähteä hanketta toteuttamaan. Lisäksi erityisesti yksityisteiden siltojen suunnitteluun paneutuneita yrityksiä on liian vähän, toteaa siltainsinööri Pentti Koiviston Insinööritoimisto Pappilan Hätävarasta.

Vaikka valtion yksityistiemäärärahoja on kohdennettu siltahankkeisiin, huonokuntoisia siltoja on lähes yhtä paljon kuin edellisessä tarkastuksessa.

Siltatietoja on nähtävänä monessa paikassa

Pirkanmaan ELY-keskus on toimittanut yksityisteiden siltakuntokartoitusraportin Pirkanmaan kuntiin. Lisäksi siltojen kuntoluokat ovat nähtävissä Pirkanmaan metsälogistiikka -hankkeen ylläpitämässä tienhoito.fi -sivuston karttapalvelussa sekä laajempi raportti ELY-keskus sivuilta

Lisätietoja

Pentti Koivisto
siltainsinööri
Insinööritoimisto Pappilan Hätävara
p. 0400 339 271
pentti.koivisto(at)tpnet.fi

Jouko Sivula
tienpidon asiantuntija
Pirkanmaan ELY-keskus
p. 040 744 7857
jouko.sivula(at)ely-keskus.fi

Teuvo Taura
projektipäällikkö
Suomen metsäkeskus 
p. 0400 298 652
teuvo.taura(at)metsakeskus.fi

.