Pohjoinen alue: Digiloikka metsäasiointiin -hanke kouluttaa metsänomistajia käyttämään metsäalan sähköisiä palveluita | Metsäkeskus

Pohjoinen alue: Digiloikka metsäasiointiin -hanke kouluttaa metsänomistajia käyttämään metsäalan sähköisiä palveluita

Metsänomistajista noin puolet on työikäisiä, ja he ovat jo työelämässä saaneet valmiuksia tietotekniikan ja verkkopalvelujen hyödyntämiseen. Metsänomistajat asuvat yhä useammin muualla kuin metsän sijaintiseudulla, jonka vuoksi metsäpalveluiden tarjoajia ei usein ole mahdollisuutta tavata kasvokkain.

Tulevan syksyn aikana starttaavat ensimmäiset Digiloikka metsäasiointiin -hankkeen järjestämät koulutukset, joissa muun muassa tutustutaan tietokoneen käyttöön ja omasta metsästä tarjolla olevaan tietoon, metsän käytön suunnitteluun ja sähköisiin asiointimahdollisuuksiin.

Esimerkkeinä metsäalan sähköisistä palveluista on mm. Metsäkeskuksen maksuton asiointipalvelu Metsään.fi. Palvelu antaa kokonaiskuvan metsäomaisuudesta ja sen mahdollisuuksista näyttämällä arviot hakkuutuloista ja hoitotöiden menoista. Muita julkisia sähköisten palvelujen tarjoajia ovat mm. verohallinto, maanmittauslaitos, luonnonvarakeskus ja Suomen ympäristökeskus. Sähköinen puukauppapaikka Kuutio.fi on metsänomistajille, metsänhoitoyhdistyksille, puunostajille ja muille metsäalan toimijoille tarkoitettu sähköinen kauppapaikka. Kuutio.fi -puukauppapalvelun käyttö on metsänomistajalle maksutonta.

Koulutukset toteutetaan pienryhmissä henkilökohtaisella opastuksella. Kynnys tulla mukaan koulutuksiin on asetettu matalalle. Koulutuksiin voi osallistua, vaikka ei olisi koskaan käyttänyt tietokonetta tai metsäiset asiat eivät entuudestaan olisi kovin tuttuja.

Tilaisuuksiin ovat tervetulleita kaikki nykyiset ja tulevat metsänomistajat sekä muuten vaan aiheesta kiinnostuneet. Hankkeen aikana paikkakunnan metsänomistajat pääsevät tutustumaan toisiinsa ja alueen metsätoimijoihin.

Hanketta rahoittaa Pohjois-Pohjanmaan, Lapin ja Kainuun ELY–keskukset Manner-Suomen maaseutuohjelmasta. Hankkeen hallinnoinnista ja toteutuksesta vastaa Suomen metsäkeskus.

Lisätietoa hankkeesta: www.metsakeskus.fi/digiloikka-metsaasiointiin.

Lisätietoa:
Suomen metsäkeskus 
Heikki Ala-aho
projektipäällikkö, Oulu
puh. 050 353 2952   

Matti Välimäki
projektineuvoja, Rovaniemi
puh. 050 592 9341

Tea Heikkinen
projektineuvoja, Kajaani
puh. 050 356 4956
sähköpostit ovat muotoa: etunimi.sukunimi(at)metsakeskus.fi

.