Pohjois-Savon metsäohjelma lausunnolle – myös verkossa saa kommentoida | Metsäkeskus

Pohjois-Savon metsäohjelma lausunnolle – myös verkossa saa kommentoida

Pohjois-Savon metsäohjelma on parhaillaan lausuntokierroksella elokuun loppuun asti. Metsäohjelmaa viimeistellään lausuntojen pohjalta. Tavoitteena on hyväksyä metsäohjelma syyskuussa Pohjois-Savon metsäneuvoston kokouksessa.

Mediatiedote 3.8.2020.

Pohjois-Savon metsäohjelma 2021-2025:n tavoitteena on edistää metsien monipuolista ja kestävää käyttöä maakunnassa. Metsäohjelman luonnoksessa on esitetty neljä keskeistä kehittämistavoitetta: Resurssitehokas ja kestävä metsänhoito, talousmetsien luonnonhoito ja metsäluonnon monimuotoisuus, ilmastokestävä metsätalous sekä uudet puupohjaiset tuotteet. 

Metsäohjelman luonnosta voi käydä kommentoimassa Metsäkeskuksen verkkosivuilla perjantaihin 28.8.2020 mennessä. Luonnokset ja palautelomake löytyvät osoitteesta www.metsakeskus.fi/alueelliset-metsaohjelmat-2021-2025 Pohjois-Savon maakunnan kohdalta.

– Pohjois-Savon metsäohjelma on maakunnan yhteinen ohjelma ja sen ytimessä on yhteinen tekeminen. Metsäohjelman toimeenpanoon tarvitaan mukaan kaikki metsänomistajat, metsätoimijat, ja kaikki muutkin metsästä kiinnostuneet, oman roolinsa mukaisesti, Suomen metsäkeskuksen aluejohtaja Helena Reiman sanoo.

– Ohjelman sisältämillä toimenpiteillä tavoitellaan muun muassa taimikonhoitotöiden sekä säästö- ja lahopuiden määrän ja laadun parantamista, turvemaiden metsänkäsittelyn monipuolistamista ja puurakentamiseen liittyvän tietoisuuden lisäämistä, metsäneuvoston puheenjohtaja Jukka Hujala kertoo.

Nyt on lausuntojen ja mielipiteiden esittämisen vuoro

Metsäohjelmat laaditaan metsäneuvostojen ohjauksessa. Metsäneuvostojen jäsenet edustavat monipuolisesti metsiä hyödyntäviä eri intressitahoja. Metsäohjelmien valmistelutyöhön ovat osallistuneet monet eri tahojen asiantuntijat.

Pohjois-Savon metsäohjelman tavoitteena on metsänomistajien ja metsäammattilaisten osaamisen parantaminen, aktiivisuuden lisääminen sekä parhaiden käytänteiden hyödyntämien metsänhoidossa ja monimuotoisuuden turvaamisessa.

Lisätietoja:    

Jukka Hujala, puheenjohtaja 
Pohjois-Savon metsäneuvosto 
p. 0400 570 633
jukka.hujala(at)mtk.fi        

Helena Reiman, aluejohtaja
Suomen metsäkeskus
p. 0400 243 337
helena.reiman(at)metsakeskus.fi

Metsäneuvoston tehtävänä on edistää metsiin perustuvia elinkeinoja ja metsäsektoria koskevaa yhteistyötä. Tehtävää toteutetaan osaltaan alueellisen metsäohjelman kautta, jonka laatiminen, hyväksyminen ja toteutumisen seuranta on metsäneuvoston vastuulla. 

Metsäkeskuksen tehtävänä on edistää kestävää metsätaloutta ja alan elinkeinoja sekä neuvoa metsänomistajia metsien ja metsäluonnon hoidossa ja hyödyntämisessä. Metsäkeskus myös kerää ja jakaa tietoa Suomen metsistä ja valvoo metsälainsäädännön noudattamista. Metsäkeskuksen toimintaa ohjaa ja valvoo maa- ja metsätalousministeriö.
 

.