Puupolttoaineita käytettiin ennätystahtiin vuonna 2017 – metsähakkeen alueellinen kysyntä vaihtelee | Metsäkeskus

Puupolttoaineita käytettiin ennätystahtiin vuonna 2017 – metsähakkeen alueellinen kysyntä vaihtelee

Puupolttoaineiden energiakäyttö kasvoi vuonna 2017 edellisvuodesta. Kotimaan lämpö- ja voimalaitokset polttivat kaikkiaan 19,9 miljoonaa kuutiometriä puuta energiaksi. Metsäteollisuuden sivutuotepuun ja erityisesti puun kuoren käyttö kasvoi edellisvuodesta, mutta metsähakkeen kulutus väheni. Puupolttoaineiden osuus energian kokonaiskulutuksesta oli reilu neljännes viime vuonna.

Metsäteollisuus on lisännyt raakapuun käyttöä viime vuosina. Sen seurauksena myös teollisuuden sivutuotepuun, kuten kuoren ja purun tarjonta on kasvanut. Viime vuonna metsäteollisuuden sivutuotepuuta käytettiin energiantuotantoon 6 prosenttia edellisvuotta enemmän, yhteensä 11,7 miljoonaa kuutiometriä. Poltetusta sivutuotepuusta suurin osuus oli puun kuorta.

Metsähakkeen energiakäyttö sen sijaan väheni 3 prosenttia edellisvuodesta. Metsähaketta poltettiin lämpö- ja voimalaitoksissa yhteensä 7,2 miljoonaa kuutiometriä.

Metsähakkeen käyttö on vähentynyt erityisesti yhdistetyssä sähkön ja lämmön (CHP) tuotannossa, mutta pelkässä lämmöntuotannossa sen käyttö on kasvanut viime vuosina. Kulutus myös vaihtelee paljon alueittain. Viime vuonna metsähakkeen käyttö kasvoi Uudenmaan, Varsinais-Suomen, Pirkanmaan, Keski-Pohjanmaan, Pohjois-Pohjanmaan ja Pohjois-Karjalan alueilla ja väheni muissa maakunnissa.

Sääolosuhteet vaikuttavat vuosittain puupolttoaineiden kysyntään. Lauhoina talvina puupolttoaineiden käyttö on 10-20 prosenttia vähäisempää kuin pakkastalvina. Myös puupolttoaineiden saatavuus ja kilpailukyky vaikuttavat niiden kulutukseen.

Pienpuuta korjattiin energiakäyttöön edellisvuotta enemmän

Hakkuutähteiden energiakäyttö väheni koko maassa 10 prosenttia edellisvuodesta 2,6 miljoonaan kuutiometriin. Kantojen polttaminen väheni lähes kolmanneksella 0,5 miljoonaan kuutiometriin. Sen sijaan nuorista harvennusmetsistä saatavaa pienpuuta poltettiin energiaksi edellisvuotta enemmän, yhteensä noin 4 miljoonaa kuutiometriä.

- Nuorten ja ylitiheiden metsien harvennuksista saadaan pienpuuta, jonka ohjaaminen energiakäyttöön on laadukkaan ainespuun kasvun ja metsien hiilensidonnan kannalta tärkeää. Energiakäyttö ei kilpaile metsäteollisuuden kasvavan kuitupuun käytön kanssa, sanoo bioenergian ja biotalouden asiantuntija Kyösti Turkia Suomen metsäkeskuksesta.

Pidemmälle jalostettujen puupolttoaineiden, eli puupelletin ja -briketin käyttö kasvoi 17 prosenttia edellisvuodesta. Pellettiä ja brikettiä poltettiin noin 223 000 kuutiometriä viime vuonna.

Puupolttoaineiden energiakäyttöluvut perustuvat Luonnonvarakeskuksen tilastotietoon.

Lisätietoja:
Kyösti Turkia
bioenergian ja biotalouden asiantuntija
Suomen metsäkeskus
p. 040 025 6714
kyosti.turkia(at)metsakeskus.fi

.