Raportti: Metsänhoidolla voidaan vähentää ilmastonmuutoksen uhkaa | Metsäkeskus

Raportti: Metsänhoidolla voidaan vähentää ilmastonmuutoksen uhkaa

Suomalaisella metsätaloudella ja alan tieteellisellä tutkimuksella on tärkeä tehtävä ilmastonsuojelussa, kirjoittaa Helsingin yliopiston ympäristönsuojelun professori Pekka Kauppi uudessa Metsät ilmastopolitiikassa -raportissa. Suomen metsäkeskuksen julkaisemassa raportissa Kauppi ottaa kantaa jakautuneeseen LULUCF-keskusteluun ja arvioi puunkäytön tulevaisuutta.

Kotimaisten puuvarojen käyttämättä jättäminen vaarantaisi kansainvälisen ilmastopolitiikan, arvioi ympäristönsuojelun professori Pekka Kauppi uudessa Metsät ilmastopolitiikassa -raportissa.

Kaupin mukaan hakkuiden vähentäminen kotimaassa ei vahvistaisi metsien hiilinielua edes lyhyellä aikavälillä, koska hakkuiden moottorina on maailmanlaajuinen puusta valmistettujen tuotteiden kysyntä.

- Vain hiilinielun maantieteellinen sijainti muuttuu, jos hakkuut vähenevät kotimaassa ja lisääntyvät ulkomailla. LULUCF-keskustelussa on unohtunut myös se, että Suomessa on valtavasti osaamista ja kokemusta materiaalitehokkaasta puunkäytöstä, joka palvelee ilmastonsuojelua jo nykyiselläänkin, professori Kauppi kirjoittaa raportissa.

Metsien hiilivarastoja tulee edelleen lisätä

Metsät ilmastopolitiikassa -raportti tuo esille, kuinka monella tavalla kotimainen metsätalous voi toimenpiteillään vähentää ilmakehän hiilidioksidipäästöjä.Kauppi korostaa viittä eri näkökohtaa, jotka metsäalan ilmastonsuojelutyössä pitää huomioida. Nämä ovat pitkä aikajänne, ekosysteemipalvelujen koko kirjo, kestävä kehitys, puun hävikin vähentäminen ja kansainvälinen kauppa. 

Puunkäytöllä voidaan syrjäyttää fossiilisia energianlähteitä, kuten öljyä ja kivihiiltä sekä erilaisten runsaspäästöisten tuotteiden raaka-aineita. Metsänhoidolla voidaan yhä edelleen vauhdittaa puuston kasvua, mikä mahdollistaa myös tulevaisuudessa metsien kestävän käytön.

- Puuta kuten muitakin materiaaleja voimme käyttää entistä tarkemmin, säästeliäämmin ja huolellisemmin. Ilmastonsuojelun tehtävä ei ole mahdoton, mutta siinä onnistuminen edellyttää tieteelliseen tutkimukseen perustuvaa osaamista ja uusien menetelmien käyttöönottoa. Metsiin perustuva ilmastopolitiikka on myös sovitettava ekosysteemipalvelujen koko kirjoon, Kauppi kirjoittaa.

Metsät ilmastopolitiikassa -raportti kertoo, että metsien hiilinielu sitoo jo nyt suuren osan fossiilisista hiilidioksidipäästöistä. Tieteellinen tutkimus osoittaa, että metsissä olisi kuitenkin mahdollisuus enempäänkin. Metsien hiilinieluja voidaan lisätä metsittämällä puuttomia alueita ja kasvattamalla nykymetsien hiilivarastoja. Se onnistuu oikein toteutettujen hakkuiden ja metsien hoidon avulla.

- Pariisin ilmastosopimuksen Suomen tavoitteiden kannalta metsien kasvukyky on avainasemassa. Metsänhoidon toimenpiteillä turvataan metsien kasvu ja tuotto sekä samalla hiilinielun ja -varaston pysyminen kansainvälisesti korkealla tasolla. Metsien kasvukyvyn kannalta tärkeintä on hoitaa taimikot ja nuoret metsät hyvin, toteaa aluejohtaja Jorma Vierula Suomen metsäkeskuksesta.

Metsät ilmastopolitiikassa – Analyysi LULUCF-keskustelusta 2017
 

Lisätietoja:
 
Pekka Kauppi
ympäristönsuojelun professori
Helsingin yliopisto
p. 040 760 5072
pekka.kauppi(at)helsinki.fi

Jorma Vierula
aluejohtaja, läntinen palvelualue
Suomen metsäkeskus
p. 040 752 9331
jorma.vierula(at)metsakeskus.fi

.