RoadsML-tiimi voitti Ultrahackin metsähaasteen tiestön kuntoa kartoittavalla sovelluksella | Metsäkeskus

RoadsML-tiimi voitti Ultrahackin metsähaasteen tiestön kuntoa kartoittavalla sovelluksella

RoadsML-tiimi voitti viikonloppuna järjestetyn Ultrahack-tapahtuman Hack the Forest Data -metsähaasteen. Tiimin kehittämä sovellus yhdistää avointa metsätietoa ja tietoa tiestöstä, ja sen avulla voidaan selvittää tieverkoston kuntoa ja hakkuukelpoisen puuston saatavuutta. Suomen metsäkeskuksen hallinnoimaa metsätietoa on ollut mahdollista hyödyntää entistä tehokkaammin maaliskuun alusta alkaen, kun metsätietolain muutokset astuivat voimaan. Ympäristötiedoksi luokiteltavat metsätiedot ovat avoimesti saatavissa Metsään.fi-verkkosivujen uudessa avoimen tiedon osiossa. Uusia, avointa metsätietoa hyödyntäviä palveluita ideoitiin Ultrahack-viikonlopussa Helsingin Airo Islandilla.

Hackathonin finaalitapahtumaan valittiin 11 tiimiä 31 hakeneen tiimin joukosta. Finaalissa joukkueet ratkoivat erilaisia haasteita, joista yksi oli maa- ja metsätalousministeriön, Metsäkeskuksen ja DataBio-projektin järjestämä Hack the Forest Data -haaste.

Metsähaaste julkistettiin tammikuussa 2018, kun tieto Metsäkeskuksen avoimen metsätiedon palvelun avaamisesta vahvistettiin.

Tavoitteena sovelluskaupassa tarjottava tuote

Metsähaasteen kilpailutöiden tuotoksena haettiin ratkaisua, joka voidaan toteuttaa mobiilisovelluksena sekä ladata sovelluskaupasta.

Käyttötapausesimerkkeinä mainittiin muun muassa metsien kuvantaminen avoimen metsätiedon avulla, metsätiedon rikastaminen joukkoistamalla, loppukäyttäjien tarpeisiin suunnitellut teemakartat, hakkuumahdollisuuksien ja tiestön yhteyden selvittäminen, sellaisten alueiden etsiminen, joilla tiestöä kannattaisi parantaa sekä metsän kasvun ja hiilinielujen simulointi.

Matkailu- ja virkistyskäyttöön odotettiin metsänavigaattoria, jota voisi rikastaa virtuaalitodellisuuden keinoin ja vesistönsuojelua ajateltiin voitavan kehittää esimerkiksi arvokkaita vesialueita tunnistavalla GPS-laitteella.

Voittajatiimin tuotos ainutlaatuinen ja ajankohtainen

- Tiimit tekivät koko viikonlopun tiiviisti töitä asiantuntevien mentoreiden opastuksella ja esittelivät tuotoksensa sunnuntaina tuomaristolle. Ratkaisut olivat kekseliäitä ja monipuolisia, DataBio-hankkeen projektipäällikkö Virpi Stenman kiittelee.

Finaalitapahtumassa tuomaristo valitsi voittajan sen perusteella, miten kilpailutyö vastasi neljään kriteeriin, jotka olivat uutuusarvo, haasteeseen vastaaminen, käyttäjille ja asiakkaille tuotettu lisäarvo sekä tiimin kyvykkyys.

Voittajatiimin ratkaisussa vastattiin haasteessa annettuun käyttötapauskuvaukseen tiestön kunnon ja hakkuupotentiaalitiedon yhdistämisestä. Voittajaratkaisua voivat hyödyntää niin tavalliset kansalaiset, metsäsektorin toimijat kuin metsänomistajat. Voittajaratkaisun teknologiat perustuivat muun muassa monen avoimen tietolähteen yhdistämiseen, mobiiliratkaisuihin, joukkoistamiseen ja sensoriteknologiaan. Tuomariston mukaan voittajatiimin tuotos on ainutlaatuinen ja erittäin ajankohtainen.

”Mielenkiintoisia uusia avauksia”

Toiseksi tullut tiimi oli Forest risk profile, jonka ratkaisu oli kartoittaa metsätuhoille alttiita riskialueita avoimen metsätiedon ja satelliittidatan avulla. Kolmanneksi tulleen tiimin ratkaisussa hiilinielulaskurin avulla simuloitiin ja laskettiin metsässä tehtävien toimenpiteiden vaikutusta hiilinieluun.

- Ohjelmistokehityksen ja avoimen metsätiedon yhdistäminen muuhun avoimeen tietoon tuotti mielenkiintoisia uusia avauksia. Näin käy, kun eri alojen asiantuntijat saadaan kohtaamaan avoimella ja uteliaalla mielellä, toteaa Metsäkeskuksen metsätiedon palvelupäällikkö Jorma Jyrkilä.

Kilpailun tuomareina toimivat Niina Riissanen maa- ja metsätalousministeriöstä, Jorma Jyrkilä Suomen metsäkeskuksesta sekä Virpi Stenman DataBio-hankkeesta.

Lisätietoja:
Virpi Stenman
projektipäällikkö, DataBio-hanke
puh. 029 432 4545
virpi.stenman(at)metsakeskus.fi

Jorma Jyrkilä
metsätiedon palvelupäällikkö
Suomen metsäkeskus
puh. 029 432 5407
jorma.jyrkila(at)metsakeskus.fi

.