Sähkölinjojen vierimetsien ennakoivalla hoidolla voidaan vähentää maaseudun sähkönjakeluhäiriöitä | Metsäkeskus

Sähkölinjojen vierimetsien ennakoivalla hoidolla voidaan vähentää maaseudun sähkönjakeluhäiriöitä

Vierimetsät kuntoon Keski-Suomessa ja Pohjois-Savossa -hankkeessa testattiin Metsäkeskuksen keräämän metsävaratiedon käyttöä sähkölinjojen vierimetsien riskikohteiden kartoittamisessa. Hankkeen tuloksena syntyi viestijärjestelmä, jonka avulla tavoitetaan metsänomistajia ja alan toimijoita, jotka suunnittelevat hakkuita tai metsänhoitotöitä riskikohteissa.

Hankealueen maanomistajille ja metsäalan toimijoille pidettiin myös infotilaisuuksia vierimetsien hoidosta ja työturvallisuudesta. Hankkeen vetovastuussa oli Suomen metsäkeskus ja se toteutettiin yhteistyössä Savon Voima Verkon ja Elenian kanssa.

Vierimetsien puustotulkintaa kehitettiin kahdella alueella Maaningassa ja Kuhmoisissa. Maaningan alueella keskijännitteistä sähköverkkoa on noin 2 000 ja Kuhmoisten alueella noin 500 kilometriä. Puustotietojen tulkinnassa pyrittiin löytämään todennäköisimmät sähkölinjojen vierimetsien riskikohteet. Riskejä sähkölinjoille muodostavat erityisesti liian lähelle linjaa jätetyt säästö- ja siemenpuut sekä riukuuntunut, hoitamaton lehtipuuvaltainen nuori metsä.

Metsäkeskuksen laserkeilausaineistojen avulla löydettiin vierimetsäkohteet, joiden puusto voi kaatuessaan tuhota sähkölinjoja. Hankkeessa tuotettu vierimetsien puustotulkinta on nähtävillä Metsäkeskuksen ArcGIS Online-palvelussa.

Automaattinen ilmoitus ohjeistaa vierimetsän käsittelyä

Metsäkeskuksen metsänkäyttöilmoituksia ja Kemera-hakemuksia käsittelevää tietojärjestelmää kehitettiin niin, että metsänhoitotoimenpiteen kohdistuessa sähkölinjan vierimetsään lähtee maanomistajalle, ilmoituksen laatijalle sekä hakkuuoikeuden haltijalle automaattisesti tiedote. Tiedote sisältää linkit vierimetsän metsänkäsittely- ja työturvallisuusohjeisiin sekä häiriötilanteita varten sähkölinjan omistavan verkkoyhtiön vikapalvelun yhteystiedot.  Tämä ominaisuus on toistaiseksi käytössä vain hankkeen pilottialueilla.

Hankealueen maanomistajia ja metsäalan toimijoita tiedotettiin hankkeen tuloksista ja vierimetsien metsänkäsittelystä yhteensä 12 eri tapahtumassa Kuhmoisissa, Jämsässä Jyväskylässä, Pielavedellä, Iisalmessa ja Kuopiossa.  Tapahtumissa olivat mukana myös Elenia ja Savon Voima Verkko.

Vierimetsät kuntoon Pohjois-Savossa ja Keski-Suomessa -hanke alkoi syyskuussa 2016 ja loppui toukokuussa 2018. Hankkeen ovat rahoittaneet Pohjois-Savon ELY-keskus Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta sekä Elenia ja Savon Voima Verkko.

Lisätietoja:
Ari Lamminaho
projektipäällikkö
Suomen metsäkeskus
p. 040 1789318
ari.lamminaho(at)metsakeskus.fi

.