Satelliittiseuranta auttaa metsälain valvonnassa | Metsäkeskus

Satelliittiseuranta auttaa metsälain valvonnassa

Suomen metsäkeskus on mukana hankkeessa, jossa seurataan metsien hakkuita satelliittiteknologian avulla. Metsäkeskus on verrannut satelliittikuvausaineistoa metsänkäyttöilmoituksiin ja tarkastanut niissä havaittuja eroavaisuuksia maastossa. Pilotin tulokset ovat lupaavia. Satelliittikuvien avulla voidaan parantaa metsälain valvontaa ja kohdentaa maastotarkastuksia vaikuttavimpiin kohteisiin.

Metsäkeskus sai alkukesästä käyttöönsä ensimmäisiä satelliittikuvausaineistoja hakkuista, jotka on toteutettu syksyn 2015 ja syksyn 2016 välisenä aikana. Ensimmäisten kuvausaineistojen perusteella oli pääteltävissä, ettei kaikilta hakkuukohteilta ollut jätetty metsänkäyttöilmoitusta. Kun eroavuuksia satelliittikuvien ja tehtyjen metsänkäyttöilmoitusten välillä tarkistettiin maastossa, laiminlyöntejä löytyi ennakoitua vähemmän.

Satelliitti kuvasi aineistoa Liperistä, Ähtäristä, Parikkala-Savonlinna-seudulta ja Uudeltamaalta neljältä pilottialalta, joilla oli tehty hakkuita edellisinä vuosina. Metsäkeskuksen tarkastuksessa selvisi, että metsänkäyttöilmoitusta ei ollut toimitettu 73 metsikkökuviolta, joiden yhteispinta-ala oli 122 hehtaaria. Satelliitin kuvaamilta aloilta saapuu vuosittain 21 000 metsänkäyttöilmoitusta 27 000 hehtaarilta. Tarkastuksissa havaittujen laiminlyöntien osuus on noin 0,3 prosenttia tästä määrästä.

Ilmoitusten laiminlyöntiin ei näyttäisi liittyvän tahallisuutta. Ainoastaan yhdellä kohteella epäillään, että ilmoitus on tietoisesti jätetty toimittamatta.

- Muiden laiminlyöntien taustalla näyttää olleen inhimillisiä ja tietoteknisiä virheitä. Asiaan on nyt puututtu, ja metsäalan yritykset ovat hyödyntäneet pilotin tuloksia omassa laatutyössään sekä tarkentaneet ohjeistuksiaan, kertoo rahoituksen ja tarkastuksen palvelupäällikkö Aki Hostikka Suomen metsäkeskuksesta.

Menetelmä tukee metsälain valvontatyötä

Metsäkeskuksen testaama satelliittiseurantamenetelmä tuo läpinäkyvyyttä metsien hakkuisiin ja on samalla hyvä työkalu metsälain valvontaan. Satelliittierotuskuvista voidaan havaita hakkuiden aiheuttamat muutokset metsäpeitteeseen. Kuvausaineistot antavat tietoa, jonka avulla Metsäkeskus pystyy kohdentamaan maastotarkastuksia oikeisiin ja vaikuttavimpiin kohteisiin.

- Valvonnan painopistettä voidaan siirtää nykyistä enemmän metsässä tapahtuneiden toimenpiteiden ja niiden laadun seurantaan. Myös monimuotoisuuden ja luontoarvojen säilymistä hakkuualoilla pystytään seuraamaan jatkossa entistä paremmin. Tehokkaasta lainvalvonnasta on hyötyä koko metsäalalle, Hostikka sanoo.

Satelliittiseurantaa kehitetään edelleen ensi vuonna, ja se on tarkoitus ottaa käyttöön koko maassa vuonna 2019. Metsäkeskus testaa menetelmää hallituksen Metsätieto ja sähköiset palvelut –kärkihankkeessa, jossa mukana ovat myös VTT, Satellio, Luke ja Syke.

Anna Rakemaa
metsäjohtaja
Suomen metsäkeskus
p. 040 352 9080
anna.rakemaa(at)metsakeskus.fi

Aki Hostikka
rahoituksen ja tarkastuksen palvelupäällikkö
Suomen metsäkeskus
p. 050 406 8987
aki.hostikka(at)metsakeskus.fi

.