Taimikoiden hoitotöissä suuret alueelliset erot | Metsäkeskus

Taimikoiden hoitotöissä suuret alueelliset erot

Metsänomistajat huolehtivat taimikoidensa varhaishoidosta vaihtelevasti eri puolilla Suomea. Metsäneuvostot ovat asettaneet maakunnille alueelliset tavoitteet Kemera-tuettujen taimikonhoitotöiden pinta-alasta. Parhaiten tavoitteeseen päästiin viime vuonna Hämeessä. Vähiten varhaishoitoa tehtiin Lapissa, Uudellamaalla ja Pohjanmaalla.

Yksityisille metsänomistajille suunnatulla Kemera-tuella tehtiin taimikoiden varhaishoitoa kaikkiaan 42 073 hehtaarilla viime vuonna. Työmäärä on hieman yli puolet metsäneuvostojen maakunnille asettamasta 75 570 hehtaarin kokonaistavoitteesta.

Eniten raivaussahaa käytettiin Hämeessä, missä taimikkoalaa perattiin 98 prosenttia asetetusta tavoitteesta. Vähiten varhaishoitoa tehtiin Kemera-tuella Lapissa, Uudellamaalla ja Pohjanmaalla, missä jäätiin alle kolmannekseen tavoitteesta. Tiedot perustuvat Suomen metsäkeskuksen tilastoihin.

Taimikonhoito turvaa metsäsijoituksen

Itä- ja Kaakkois-Suomessa on pitkät perinteet omatoimisessa taimikonhoidossa. Näillä alueilla myös haettiin eniten Kemera-tukea taimikoiden varhaisperkaukseen viime vuonna.

  • Länsi- ja Pohjois-Suomessa tilanne on huolestuttava. Metsänomistajien täytyisi löytää lisää aikaa ja aktiivisuutta taimikoiden perkaukseen, muuten vesakko perii ne. Taimikon perustaminen maksaa noin 1 000-1 400 euroa hehtaarilta. Varhaishoito on ihan perusedellytys tämän investoinnin turvaamisessa, sanoo Suomen metsäkeskuksen hankehallinnon asiantuntija Yrjö Niskanen.

Suomessa uusia taimikoita istutetaan yli 100 000 hehtaaria vuosittain. Jokaisessa taimikossa tulisi tehdä varhaishoito noin viiden vuoden kuluttua taimien istuttamisesta. Luontaisen uudistamisen taimikoissa työ voi odottaa muutaman vuoden enemmän.

Taimikon varhaishoito vähentää puuntaimiin kohdistuvaa kilpailua, nopeuttaa niiden kasvua ja pienentää tuhoriskiä. Vesakon perkaaminen, täydennysistutus ja heinäntorjunta sopivat hyvin metsänomistajien itse tehtäväksi työksi.

Taimikon varhaishoidon tuki tuli uutena työmuotona vuonna 2015 uusittuun kestävän metsätalouden rahoituslakiin eli Kemera-lakiin. Vuosi 2016 oli tämän työmuodon ensimmäinen kokonainen vuosi. Varhaishoitoa tehdään taimikoissa myös ilman tukea.

Lisätietoa taimikoiden varhaishoitotavoitteiden toteutumisesta maakunnittain ja metsänomistajien aktiivisuudesta kunnittain

Lisätietoja:
Yrjö Niskanen
hankehallinnon asiantuntija
Suomen metsäkeskus
puh. 0400 653 863
yrjo.niskanen(at)metsakeskus.fi

.