Utajärven, Muhoksen ja Ylikiimingin metsien laserkeilaus | Metsäkeskus

Utajärven, Muhoksen ja Ylikiimingin metsien laserkeilaus

Laserkeilaukseen perustuvaa metsien inventointia tehdään Utajärven, Muhoksen ja Ylikiimingin alueella tänä vuonna 220 000 hehtaaria. Laserkeilauksen lisäksi alue myös ilmakuvataan. Keilauksia ja ilmakuvauksia tehdään kesäkuun puolivälistä syyskuun loppuun. Keilaus kuuluu osana Maanmittauslaitoksen korkeusmallituotantoon.

Laserkeilaus on kaukokartoitusmenetelmä, joka tuottaa kolmiulotteista tietoa metsän ja maaston rakenteesta. Puustotietojen tuottaminen on mahdollista, kun yhdistetään laserkeilaus, ilmakuva ja tarkat koealatiedot. Menetelmä on nopea, maastotyön tarve on vähäisempi ja kustannukset ovat alhaisemmat kuin maastossa kerätyn metsävaratiedon. Metsävaratieto pysyy laserkeilauksen ansiosta myös entistä paremmin ajan tasalla.

Keilausalueelta mitataan yhteensä noin 800 tarkkaan paikannettua maastokoealaa kesällä ja syksyllä 2017. Maastokoealamittaukset ovat ratkaisevan tärkeitä puustotietojen tuottamisessa laserkeilausmenetelmällä. Koealojen tavoitteena on saada edustava kuva alueen metsistä.

Laserkeilausmenetelmällä tuotetulle puustotiedolle tehdään myös laadunarviointia, jota varten käydään maastossa mittaamassa joitakin metsikkökuvioita ja verrataan saatuja tuloksia puustotulkinnalla saatuihin tuloksiin.

Kun laserkeilausalueen maastotyöt on tehty, aloitetaan varsinainen metsävaratietojen tuottaminen, missä koko keilausalueelle tuotetaan puustotiedot ja hakkuu- ja metsänhoitoesitykset.

Metsänomistajilla on mahdollisuus päästä katsomaan tilansa uusia metsävaratietoja kesällä 2018 Metsään.fi-palvelussa. Kaikille alueen metsänomistajille tiedotetaan uusien metsävaratietojen valmistumisesta.

Kartta Utajärven, Muhoksen ja Ylikiimingin laserkeilausalueesta.

Lisätietoja:
Arja Koret
metsätietoasiantuntija
puh. 040 522 9920
arja.koret(at)metsakeskus.fi
Suomen metsäkeskus
pohjoinen palvelualue

.