Yksityisteillä kannattaa varautua kelirikkoon | Metsäkeskus

Yksityisteillä kannattaa varautua kelirikkoon

Kelirikko tulee varmasti joka kevät. Sen vaikeuteen vaikuttavat tien peruskunto sekä edellisen syksyn ja kevään sääolosuhteet. Pahimpaan aikaan tielle voidaan asettaa painorajoitus mutta tärkeintä on pitää tie hyvässä kunnossa.

Kelirikon ensimmäinen vaihe on pintakelirikko. Silloin tien pinta on sulanut muutaman sentin ja tie on erittäin kurainen, mutta tien runko on vielä jäässä. Tällöin tien rungolle ei aiheudu vakavampia vaurioita, vaikka tiellä olisikin raskaita kuljetuksia.

Pintakelirikkoa seuraa runkokelirikko. Tällöin tien pinta alkaa jo kuivua, mutta runko on vielä sulamisvaiheessa ja tien kantavuus heikko, varsinkin jos tien rakenteet eivät ole kunnossa. Silloin on järkevää rajoittaa raskas liikenne mahdollisimman vähiin.

Jos routivan tien runkomateriaali pääsee sekoittumaan pintakerroksiin, kelirikkoajasta tulee pidempi ja yleensä tietä joudutaan myös korjaamaan.

Tien käyttöä voidaan rajoittaa

Kelirikkoon kannattaa varautua hoitamalla sellaiset kuljetukset ennen kelirikkoa, jotka eivät ole elinkeinon harjoittamisen kannalta välttämättömiä.

- Esimerkiksi puutavaran ja lannoitteiden kuljetukset sekä polttoöljytilaukset voidaan ennakoida niin, että ne eivät ajoitu kelirikkoaikaan. Sen sijaan muun muassa maitoauton pitää päästää kulkemaan säännöllisesti, sanoo Pirkanmaan metsälogistiikka -hankkeen tieasiantuntija ja projektipäällikkö Teuvo Taura Suomen metsäkeskuksesta.

Pahimpaan aikaan tien käyttöä voidaan rajoitta asettamalla sille painorajoitus. Tienkäytön rajoittaminen yksityisteillä kelirikkoaikaan on tiehoitokunnan tai toimitsijamiehen tehtävä. Painorajoitustaulu on tilapäinen liikennemerkki eikä sen asentamiseen tarvita kunnan suostumusta, toisin kuin pysyvien liikennemerkkien asentamiseen.

- Mikäli tienvarteen on jäänyt esimerkiksi puutavaraa, kannattaa kuljettajan tai kuljetusyrityksen olla yhteydessä tiehoitokunnan puheenjohtajaan ja pyytää lupaa kuljetuksen suorittamiseen. Kuljetus voi olla mahdollinen jos olosuhteet ovat esimerkiksi yöpakkasen jälkeen sellaiset, että vaurioita tielle ei synny. Ilman lupaa ei ole syytä ajaa vastoin liikennemerkkiä, Teuvo Taura muistuttaa.

- Yhtä tärkeää kuin painorajoitusmerkin asentaminen, on sen pois ottaminen heti kun tien runko on kuivunut. Raskaita kuljetuksia ei ole syytä rajoittaa tarpeettomasti, Taura lisää.

Yksityistiet kannattaa pitää hyvässä kunnossa

Tiet on tarkoituksenmukaista pitää sellaisessa kunnossa, että painorajoitusaika jää mahdollisimman lyhyeksi. Tieosakkailla on monesti keväällä tärkeitä kuljetuksia esimerkiksi rakentamishankkeisiin tai uudistusalojen maanmuokkauksiin liittyen, puhumattakaan peltojen kylvötöistä ja lietteiden ajosta.

Pienemmät ongelmakohteet voidaan korjata kunnossapitotöiden yhteydessä. Jos heikosti kantavia kohteita on enemmän, kannatta harkita tien tai tieosien perusparannusta. Tähän on mahdollista hakea yksityistieavustuksia ELY-keskukselta tai Kemera-tukea Suomen metsäkeskukselta. Myös useimmat kunnan avustavat sellaisten teiden parantamishankkeita, joiden osakkaina on vakituisia asukkaita. Teiden kunnostamiseen tarvitaan kuitenkin aina myös tieosakkaiden rahaa, mutta maksut ovat yleensä kohtuullisia tiestä saatavaan hyötyyn nähden.

Pirkanmaan alueella on käynnissä Pirkanmaan metsälogistiikka -hanke, joka auttaa tiekuntia muun muassa perusparannustarpeen määrittelyssä ja rahoitusmahdollisuuksien selvittämisessä.

Lisätietoja:
Teuvo Taura
projektipäällikkö
Pirkanmaan metsälogistiikka -hanke
Suomen metsäkeskus
0400 298 652
teuvo.taura(at)metsakeskus.fi
 

.