Mediatiedotteet

21.6.2016
Suomen Metsäkeskus kehittää metsätöiden omavalvontaan sopivaa sähköistä asiointia yhdessä metsäalan toimijoiden kanssa. Tähän mennessä yhteiseen kehitystyöhön on lähtenyt mukaan isoja metsäteollisuus- ja sahayrityksiä, metsäpalveluyrittäjiä ja kiinnostusta on ollut myös metsänhoitoyhdistyksissä. Projektin toteutuksessa Metsäkeskuksen yhteistyökumppanina on Tieto Oyj.
17.6.2016
Pohjois-Savon metsäohjelma on valmis. Ohjelman tavoitteena on tuoda lisää työtä ja hyvinvointia metsien monipuolisen hyödyntämisen avulla. Vuoden 2016 painopisteiksi on valittu tilarakenteen kehittäminen, metsien terveyden edistäminen, suojavyöhykkeiden huomioiminen metsien käsittelyssä sekä alempiasteisen tieverkon kunnon parantaminen.
15.6.2016
Keski-Suomen metsäohjelma on valmis. Ohjelman tavoitteena on lisätä työtä ja hyvinvointia metsän monipuolisen hyödyntämisen avulla. Vuoden 2016 aikana keskitytään puun tasaisen liikkuvuuden, vesiensuojelun kehittämisen, taimikon varhaishoidon ja eri-ikäisrakenteisen metsänkäsittelyn käyttöön suojavyöhykkeillä.
3.6.2016
Etelä-Savon lämpö- ja voimalaitoksilla metsähakkeen käyttö oli 456 000 kiintokuutiometriä vuonna 2015. Tärkein metsähakkeen raaka-aine on ensiharvennusten pienpuu, jonka osuus on yli puolet hakkeen kokonaismäärästä. Metsän uudistusaloilta korjattavaa biomassaa paloi energiaksi 167 000 kiintokuutiometriä vuonna 2015. Uutta potkua voisi syntyä biojalosteiden tuotannosta.
2.6.2016
Toukokuun alussa voimaan tulleen lain mukaan juurikäävän torjunta on hakkuuoikeuden omistajan velvollisuus. Myös omavalvonta on hakkuiden tekijän tehtävä.
26.5.2016
Metsäkeskus tarkasti vuonna 2015 kasvatushakkuiden korjuujälkeä 304 leimikolla, joiden yhteen laskettu pinta-ala oli 1 017 hehtaaria. Kasvatushakkuussa tiheässä kasvavista puista kaadetaan vain osa, jolloin jäljelle jäävillä on enemmän tilaa kasvaa.
26.5.2016
Metsäkeskus tarkasti vuonna 2015 kasvatushakkuiden korjuujälkeä 304 leimikolla, joiden yhteen laskettu pinta-ala oli 1 017 hehtaaria. Kasvatushakkuussa tiheässä kasvavista puista kaadetaan vain osa, jolloin jäljelle jäävillä on enemmän tilaa kasvaa.
25.5.2016
Metsäkeskus tarkasti vuonna 2015 kasvatushakkuiden korjuujälkeä 304 leimikolla, joiden yhteen laskettu pinta-ala oli 1 017 hehtaaria. Kasvatushakkuussa tiheässä kasvavista puista kaadetaan vain osa, jolloin jäljelle jäävillä on enemmän tilaa kasvaa.
20.5.2016
Tiivistäminen tarkoittaa 28 toimipisteen sulkemista ja uusien tilojen etsimistä useille toimipisteille. Jatkossa Metsäkeskuksella on 66 toimipistettä eri puolilla Suomea. Suljettavien toimipisteiden henkilöstö siirtyy työskentelemään säilytettäviin toimipisteisiin.
20.5.2016
Tiivistäminen tarkoittaa 28 toimipisteen sulkemista ja uusien tilojen etsimistä useille toimipisteille. Jatkossa Metsäkeskuksella on 66 toimipistettä eri puolilla Suomea. Suljettavien toimipisteiden henkilöstö siirtyy työskentelemään säilytettäviin toimipisteisiin.
20.5.2016
Tiivistäminen tarkoittaa 28 toimipisteen sulkemista ja uusien tilojen etsimistä useille toimipisteille. Jatkossa Metsäkeskuksella on 66 toimipistettä eri puolilla Suomea. Suljettavien toimipisteiden henkilöstö siirtyy työskentelemään säilytettäviin toimipisteisiin.
20.5.2016
Tiivistäminen tarkoittaa 28 toimipisteen sulkemista ja uusien tilojen etsimistä useille toimipisteille. Jatkossa Metsäkeskuksella on 66 toimipistettä eri puolilla Suomea. Suljettavien toimipisteiden henkilöstö siirtyy työskentelemään säilytettäviin toimipisteisiin.
20.5.2016
Tiivistäminen tarkoittaa 28 toimipisteen sulkemista ja uusien tilojen etsimistä useille toimipisteille. Jatkossa Metsäkeskuksella on 66 toimipistettä eri puolilla Suomea. Suljettavien toimipisteiden henkilöstö siirtyy työskentelemään säilytettäviin toimipisteisiin.
19.5.2016
Kaikilla 7.5.2016 mennessä jätetyillä taimikon varhaishoidon ja nuoren metsän hoidon sekä terveyslannoitushakemuksilla on mahdollisuus saada Kemera-tukea. Sen sijaan uusia näiden työlajien hakemuksia ei voi enää tänä vuonna jättää Metsäkeskukselle.
17.5.2016
Metsänomistajien ikääntyessä metsätilan sukupolvenvaihdos tulee ajankohtaiseksi yhä useammalle. Mikä on oikea ratkaisu ja seuraamukset kulloisessakin tilanteessa? Kysymyksiin haetaan vastauksia asiantuntijoilta. Metsäkeskuksen eri paikkakunnilla pitämissä yhdeksässä tiedotustilaisuuksissa ja sukupolvenvaihdosmessuilla Kouvolassa 6.5. ja Savonlinnassa 14.5. omistusjärjestelyjä on mietitty monesta näkökulmasta.
17.5.2016
Metsäkeskus tarkastaa vuosittain vesistöjen läheisyydessä toteutettuja metsän uudistusaloja, joissa on tehty hakkuiden yhteydessä ojitusta. Vuonna 2015 Metsäkeskus tarkasti 74 vesistöjen läheisyydessä sijaitsevaa uudistusalaa, joissa maanmuokkausmenetelmänä oli pääasiassa ollut ojitus- tai naveromätästys. Vesiensuojeluratkaisujen huolellinen suunnittelu ja toteutus korostuvat näissä kohteissa, koska ojitusmätästys ja myös naveromätästys voivat aiheuttaa maaperän huuhtoutumista läheiseen vesistöön.
17.5.2016
Metsäkeskus tarkastaa vuosittain vesistöjen läheisyydessä toteutettuja metsän uudistusaloja, joissa on tehty hakkuiden yhteydessä ojitusta.
12.5.2016
Vuosittain yläkoululaisille järjestettävän Metsävisan Pohjois-Savon maakuntakilpailun voitti tänä vuonna Lyydia Moisa, Pielaveden Puustellin koulusta.