Mediatiedotteet | Page 11 | Metsäkeskus

Mediatiedotteet

7.11.2016
Metsäalalla ollaan sähköisten tietojen standardoinnissa kärkijoukkoa. Alalla on luotu tietojen standardoinnilla laajat yhteiset termit ja käytännöt, joiden avulla metsistä kerätty tieto liikkuu sujuvasti organisaatiosta ja järjestelmästä toiseen.
31.10.2016
Hirvet ovat muuttaneet ravintotottumuksiaan Suomessa. Nyt hirville kelpaa myös kuusi, vaikka metsänomistajat ovat luulleet niiden olevan turvassa.
28.10.2016
Metsäkeskuksen tietojärjestelmissä alkaa käyttökatko maanantaina 31. lokakuuta klo 16. Käyttökatkon arvioidaan päättyvän kaikkien järjestelmien osalta viimeistään sunnuntaina 6. marraskuuta.
12.10.2016
Metsänomistajat hoitavat metsäomaisuuttansa mielellään sähköisesti. Pellervon taloustutkimus PTT:n kyselyyn vastanneet metsänomistajat arvioivat sähköiset palvelut toiseksi mieluisimmaksi tavaksi hoitaa metsäasioitaan. Vain henkilökohtainen tapaaminen oli vielä suositumpi asiointitapa. Useimmat vastaajat suosittelisivat Metsäkeskuksen Metsään.fi-palvelua tuttavilleen. PTT tuotti kyselyn Suomen metsäkeskukselle, joka vastaa Metsään.fi-palvelusta.
11.10.2016
Lämpöyrittäjyys on kasvanut voimakkaasti Etelä-Pohjanmaalla 2000-luvun aikana. Menestyksen jatkuminen edellyttää uusien kasvun lähteiden tunnistamista. Niitä etsitään kartoittamalla uusia kohteita ja innovaatioista.
5.10.2016
Taimikon varhaishoidon Kemera-tukien hakusulku päättyy maanantaina 10.10.2016. Tämä tarkoittaa, että Metsäkeskus voi käsitellä taimikon varhaishoidon rahoitushakemuksia normaalisti, kun ne ovat saapuneet Metsäkeskukseen 10.10. tai sen jälkeen.
29.9.2016
Metsäkeskuksen kaakkoinen palvelualue uudistaa toimipisteverkkoaan aiemman tiedotuksen mukaisesti. Juvan, Joroisten, Mäntyharjun ja Rantasalmen toimistot suljetaan. Toimipisteverkkoa tiivistetään kustannussäästösyistä. Samalla luodaan isompia työyhteisöjä ja parannetaan jäljelle jäävien toimistotilojen käytettävyyttä.
23.9.2016
Metsätietolain uudistaminen etenee. Hallitus esittää, että Suomen metsäkeskuksen hallussa olevat hilamuotoiset metsävaratiedot ja tiedot metsälaissa määritellyistä erityisen tärkeistä elinympäristöistä ovat jatkossa avoimesti verkossa kaikkien saatavilla.
20.9.2016
Metsäkeskuksen Metsään.fi-asiointipalvelu laajenee. Metsänomistajat ja metsäalan toimijat voivat nyt ilmoittaa Kemera-rahoituksella toteuttamansa taimikon varhaishoito- ja nuoren metsän hoitotyöt Metsään.fi-palvelussa.
8.9.2016
Etelä- ja Keski-Pohjanmaalla tarvitaan tasokorotus metsien kestävien hakkuumahdollisuuksien hyödyntämiseen. Vuotuista hakkuumäärää tulisi saada nostetuksi miljoonalla kuutiometrillä, mikä tarkoittaisi välittömästi 50 miljoonan euron lisäystä aluetalouteen metsänomistajille maksettavina puun kantohintoina sekä hakkuu- ja kuljetusyrittäjille maksettavina työtuloina.
8.9.2016
Jo käynnistyneet ja vielä työn alla olevat metsäteollisuuden investoinnit lisäävät raaka-aineen tarvetta 10–12 miljoonalla kuutiolla seuraavien 2–3 vuoden aikana. Puun kysynnän lisäys näkyy jo puumarkkinoilla, alkuvuonna puukauppaa on käyty 10 prosenttia viime vuotta vilkkaammin. Puun kysyntä vahvistuu edelleen syksyllä ja ensi vuonna uusien investointien valmistuessa.
8.9.2016
Jo käynnistyneet ja vielä työn alla olevat metsäteollisuuden investoinnit lisäävät raaka-aineen tarvetta 10–12 miljoonalla kuutiolla seuraavien 2–3 vuoden aikana. Puun kysynnän lisäys näkyy jo puumarkkinoilla, alkuvuonna puukauppaa on käyty 10 prosenttia viime vuotta vilkkaammin. Puun kysyntä vahvistuu edelleen syksyllä ja ensi vuonna uusien investointien valmistuessa.
8.9.2016
Jo käynnistyneet ja vielä työn alla olevat metsäteollisuuden investoinnit lisäävät raaka-aineen tarvetta 10–12 miljoonalla kuutiolla seuraavien 2–3 vuoden aikana. Puun kysynnän lisäys näkyy jo puumarkkinoilla, alkuvuonna puukauppaa on käyty 10 prosenttia viime vuotta vilkkaammin. Puun kysyntä vahvistuu edelleen syksyllä ja ensi vuonna uusien investointien valmistuessa.
8.9.2016
Jo käynnistyneet ja vielä työn alla olevat metsäteollisuuden investoinnit lisäävät raaka-aineen tarvetta 10–12 miljoonalla kuutiolla seuraavien 2–3 vuoden aikana. Puun kysynnän lisäys näkyy jo puumarkkinoilla, alkuvuonna puukauppaa on käyty 10 prosenttia viime vuotta vilkkaammin. Puun kysyntä vahvistuu edelleen syksyllä ja ensi vuonna uusien investointien valmistuessa.
7.9.2016
Jo käynnistyneet ja vielä työn alla olevat metsäteollisuuden investoinnit lisäävät raaka-aineen tarvetta 10–12 miljoonalla kuutiolla seuraavien 2–3 vuoden aikana. Puun kysynnän lisäys näkyy jo puumarkkinoilla, alkuvuonna puukauppaa on käyty 10 prosenttia viime vuotta vilkkaammin. Puun kysyntä vahvistuu edelleen syksyllä ja ensi vuonna uusien investointien valmistuessa.
7.9.2016
Jo käynnistyneet ja vielä työn alla olevat metsäteollisuuden investoinnit lisäävät raaka-aineen tarvetta 10–12 miljoonalla kuutiolla seuraavien 2–3 vuoden aikana. Puun kysynnän lisäys näkyy jo puumarkkinoilla, alkuvuonna puukauppaa on käyty 10 prosenttia viime vuotta vilkkaammin. Puun kysyntä vahvistuu edelleen syksyllä ja ensi vuonna uusien investointien valmistuessa.
7.9.2016
Jo käynnistyneet ja vielä työn alla olevat metsäteollisuuden investoinnit lisäävät raaka-aineen tarvetta 10–12 miljoonalla kuutiolla seuraavien 2–3 vuoden aikana. Myös hämäläismetsänomistajat odottavat sekä maakunnallisen kuitupuun että energiapuun käyttömäärien lähtevän nousuun jo vuoden 2016 talvihakkuukauden käynnistyessä.
7.9.2016
Jo käynnistyneet ja vielä työn alla olevat metsäteollisuuden investoinnit lisäävät koko maassa raaka-aineen tarvetta 10–12 miljoonalla kuutiolla seuraavien 2–3 vuoden aikana. Puun kysynnän lisäys näkyy jo puumarkkinoilla keskisessä Suomessa, alkuvuonna puukauppaa on käyty 10 prosenttia viime vuotta vilkkaammin.
7.9.2016
Jo käynnistyneet ja vielä työn alla olevat metsäteollisuuden investoinnit lisäävät koko maassa raaka-aineen tarvetta 10–12 miljoonalla kuutiolla seuraavien 2–3 vuoden aikana. Puun kysynnän lisäys näkyy jo puumarkkinoilla Keskisessä Suomessa, alkuvuonna puukauppaa on käyty 10 prosenttia viime vuotta vilkkaammin.
7.9.2016
Jo käynnistyneet ja vielä työn alla olevat metsäteollisuuden investoinnit lisäävät koko maassa raaka-aineen tarvetta 10–12 miljoonalla kuutiolla seuraavien 2–3 vuoden aikana. Puun kysynnän lisäys näkyy jo puumarkkinoilla Keskisessä Suomessa, alkuvuonna puukauppaa on käyty 10 prosenttia viime vuotta vilkkaammin

.