Mediatiedotteet | Page 11 | Metsäkeskus

Mediatiedotteet

8.9.2016
Jo käynnistyneet ja vielä työn alla olevat metsäteollisuuden investoinnit lisäävät raaka-aineen tarvetta 10–12 miljoonalla kuutiolla seuraavien 2–3 vuoden aikana. Puun kysynnän lisäys näkyy jo puumarkkinoilla, alkuvuonna puukauppaa on käyty 10 prosenttia viime vuotta vilkkaammin. Puun kysyntä vahvistuu edelleen syksyllä ja ensi vuonna uusien investointien valmistuessa.
7.9.2016
Jo käynnistyneet ja vielä työn alla olevat metsäteollisuuden investoinnit lisäävät raaka-aineen tarvetta 10–12 miljoonalla kuutiolla seuraavien 2–3 vuoden aikana. Puun kysynnän lisäys näkyy jo puumarkkinoilla, alkuvuonna puukauppaa on käyty 10 prosenttia viime vuotta vilkkaammin. Puun kysyntä vahvistuu edelleen syksyllä ja ensi vuonna uusien investointien valmistuessa.
7.9.2016
Jo käynnistyneet ja vielä työn alla olevat metsäteollisuuden investoinnit lisäävät raaka-aineen tarvetta 10–12 miljoonalla kuutiolla seuraavien 2–3 vuoden aikana. Puun kysynnän lisäys näkyy jo puumarkkinoilla, alkuvuonna puukauppaa on käyty 10 prosenttia viime vuotta vilkkaammin. Puun kysyntä vahvistuu edelleen syksyllä ja ensi vuonna uusien investointien valmistuessa.
7.9.2016
Jo käynnistyneet ja vielä työn alla olevat metsäteollisuuden investoinnit lisäävät raaka-aineen tarvetta 10–12 miljoonalla kuutiolla seuraavien 2–3 vuoden aikana. Myös hämäläismetsänomistajat odottavat sekä maakunnallisen kuitupuun että energiapuun käyttömäärien lähtevän nousuun jo vuoden 2016 talvihakkuukauden käynnistyessä.
7.9.2016
Jo käynnistyneet ja vielä työn alla olevat metsäteollisuuden investoinnit lisäävät koko maassa raaka-aineen tarvetta 10–12 miljoonalla kuutiolla seuraavien 2–3 vuoden aikana. Puun kysynnän lisäys näkyy jo puumarkkinoilla keskisessä Suomessa, alkuvuonna puukauppaa on käyty 10 prosenttia viime vuotta vilkkaammin.
7.9.2016
Jo käynnistyneet ja vielä työn alla olevat metsäteollisuuden investoinnit lisäävät koko maassa raaka-aineen tarvetta 10–12 miljoonalla kuutiolla seuraavien 2–3 vuoden aikana. Puun kysynnän lisäys näkyy jo puumarkkinoilla Keskisessä Suomessa, alkuvuonna puukauppaa on käyty 10 prosenttia viime vuotta vilkkaammin.
7.9.2016
Jo käynnistyneet ja vielä työn alla olevat metsäteollisuuden investoinnit lisäävät koko maassa raaka-aineen tarvetta 10–12 miljoonalla kuutiolla seuraavien 2–3 vuoden aikana. Puun kysynnän lisäys näkyy jo puumarkkinoilla Keskisessä Suomessa, alkuvuonna puukauppaa on käyty 10 prosenttia viime vuotta vilkkaammin
7.9.2016
Jo käynnistyneet ja vielä työn alla olevat metsäteollisuuden investoinnit lisäävät raaka-aineen tarvetta Suomessa 10–12 miljoonalla kuutiolla seuraavien 2–3 vuoden aikana. Puun kysynnän lisäys näkyy jo puumarkkinoilla, alkuvuonna puukauppaa on käyty 10 prosenttia viime vuotta vilkkaammin. Puun kysyntä vahvistuu edelleen syksyllä ja ensi vuonna uusien investointien valmistuessa.
7.9.2016
Jo käynnistyneet ja vielä työn alla olevat metsäteollisuuden investoinnit lisäävät raaka-aineen tarvetta Suomessa 10–12 miljoonalla kuutiolla seuraavien 2–3 vuoden aikana. Puun kysynnän lisäys näkyy jo puumarkkinoilla, alkuvuonna puukauppaa on käyty 10 prosenttia viime vuotta vilkkaammin. Tämä pätee teollisuuden tilastojen mukaan myös Etelä-Savossa, jossa hakkuut ylsivät jo viime vuonna 91 prosenttiin alueellisen metsäohjelman tavoitteista.
7.9.2016
Jo käynnistyneet ja vielä työn alla olevat metsäteollisuuden investoinnit lisäävät raaka-aineen tarvetta 10–12 miljoonalla kuutiolla seuraavien 2–3 vuoden aikana. Puun kysynnän lisäys näkyy jo puumarkkinoilla, alkuvuonna puukauppaa on käyty 10 prosenttia viime vuotta vilkkaammin. Puun kysyntä vahvistuu edelleen syksyllä ja ensi vuonna uusien investointien valmistuessa.
7.9.2016
Jo käynnistyneet ja vielä työn alla olevat metsäteollisuuden investoinnit lisäävät raaka-aineen tarvetta 10–12 miljoonalla kuutiolla seuraavien 2–3 vuoden aikana. Puun kysynnän lisäys näkyy jo puumarkkinoilla, alkuvuonna puukauppaa on käyty 10 prosenttia viime vuotta vilkkaammin. Puun kysyntä vahvistuu edelleen syksyllä ja ensi vuonna uusien investointien valmistuessa.
24.8.2016
Metsäkeskuksen Metsään.fi on Suomen käytetyin sähköinen metsänomistajille suunnattu palvelu. Tämä käy ilmi Tieto Oy:n ja Jyväskylän yliopiston tekemästä tutkimuksesta, johon vastasi yhteensä 13 533 metsänomistajaa. Tutkimukseen osallistuneista metsänomistajista peräti 67 prosenttia käyttää Metsään.fi-palvelua.
19.8.2016
Bioenergiakentällä on murrosta pohjoisessakin. Metsänhoidon Kemera-tukien uudistus heikensi pohjoisen energiapuun korjuun kannattavuutta. Parhaillaan eduskunta uudistaa kansallista energia- ja ilmastostrategiaa ja valmistelee uusia energiapoliittisia ohjauskeinoja. Epävarmuuden rinnalla viimeisimpänä Kaidin investointisuunnitelmat Kemin biojalostamoon tuovat vahvan viestin puuenergian kysynnästä tulevaisuudessakin pohjoisessa.
19.8.2016
Koivikot kellastuivat ja pudottivat lehtiään jo heinäkuussa suuressa osassa Suomea. Kellastuminen johtuu sateisen kesän puille aiheuttamasta sienitaudista.
18.7.2016
Metsätyöt kartalla on Suomen metsäkeskuksen uusin tietotuote. Se esittää metsätöiden määrät eri puolilla Suomea.
7.7.2016
Suomen metsäkeskus tarkasti kesäkuun lopulla yhteensä 120 kohdetta, joissa oli paikkatietoanalyysin perusteella kohonnut riski kirjanpainajan aiheuttamille tuhoille. Lähes joka kolmannella kohteella havaittiin kirjanpainajia terveissä puissa. Vuonna 2015 vastaava luku oli joka viidennellä kohteella. Eniten iskeytymiä havaittiin Kaakkois-Suomessa. Riskialttiita ovat erityisesti tuulituhoalueiden reunametsät.
5.7.2016
Versosurma on sienitauti, joka tappaa yleensä männyn vuosikasvaimia ja erityisesti puun alaoksia. Taudin aiheuttamat tuhot voivat nousta merkittäviksi tämän kesän epidemian myötä. Edellisen kerran versosurmaa esiintyi tässä laajuudessa 30 vuotta sitten.
4.7.2016
Laserkeilaukseen perustuvaa metsien inventointia tehdään Kemin, Keminmaan, Tornion ja Simon alueella tänä vuonna 125 000 hehtaaria. Laserkeilauksen lisäksi alue myös ilmakuvataan. Keilaukset ja ilmakuvaukset tehdään kesäkuun puolesta välistä syyskuun loppuun.
4.7.2016
Suomen metsäkeskus kerää puustotietoja yksityismaiden metsistä kaukokartoitusmenetelmällä. Laserkeilaukseen perustuvaa metsien inventoinnit jatkuvat Kajaanin, Paltamon ja Vaalan alueella tänä vuonna noin 130 000 hehtaarin alalla. Keilaukset ja ilmakuvaukset tehdään kesäkuun puolesta välistä syyskuun loppuun.
4.7.2016
Suomen metsäkeskus kerää puustotietoja yksityismaiden metsistä kaukokartoitusmenetelmällä. Laserkeilaukseen perustuvaa metsien inventointia tehdään Inarissa tänä vuonna 428 000 hehtaaria, josta yksityismaiden osuus on n. 80 000 hehtaaria. Keilaukset ja ilmakuvaukset tehdään kesäkuun puolesta välistä syyskuun loppuun.

.