Mediatiedotteet

19.5.2016
Kaikilla 7.5.2016 mennessä jätetyillä taimikon varhaishoidon ja nuoren metsän hoidon sekä terveyslannoitushakemuksilla on mahdollisuus saada Kemera-tukea. Sen sijaan uusia näiden työlajien hakemuksia ei voi enää tänä vuonna jättää Metsäkeskukselle.
17.5.2016
Metsänomistajien ikääntyessä metsätilan sukupolvenvaihdos tulee ajankohtaiseksi yhä useammalle. Mikä on oikea ratkaisu ja seuraamukset kulloisessakin tilanteessa? Kysymyksiin haetaan vastauksia asiantuntijoilta. Metsäkeskuksen eri paikkakunnilla pitämissä yhdeksässä tiedotustilaisuuksissa ja sukupolvenvaihdosmessuilla Kouvolassa 6.5. ja Savonlinnassa 14.5. omistusjärjestelyjä on mietitty monesta näkökulmasta.
17.5.2016
Metsäkeskus tarkastaa vuosittain vesistöjen läheisyydessä toteutettuja metsän uudistusaloja, joissa on tehty hakkuiden yhteydessä ojitusta. Vuonna 2015 Metsäkeskus tarkasti 74 vesistöjen läheisyydessä sijaitsevaa uudistusalaa, joissa maanmuokkausmenetelmänä oli pääasiassa ollut ojitus- tai naveromätästys. Vesiensuojeluratkaisujen huolellinen suunnittelu ja toteutus korostuvat näissä kohteissa, koska ojitusmätästys ja myös naveromätästys voivat aiheuttaa maaperän huuhtoutumista läheiseen vesistöön.
17.5.2016
Metsäkeskus tarkastaa vuosittain vesistöjen läheisyydessä toteutettuja metsän uudistusaloja, joissa on tehty hakkuiden yhteydessä ojitusta.
12.5.2016
Vuosittain yläkoululaisille järjestettävän Metsävisan Pohjois-Savon maakuntakilpailun voitti tänä vuonna Lyydia Moisa, Pielaveden Puustellin koulusta.
12.5.2016
Peppi Raassina Joensuun Pyhäselän koululta on voittanut maakunnallisen Metsävisan. Toiseksi sijoittui Veli Sirviö Juuan Poikolan koulusta ja kolmanneksi Lieksan keskuskoulun Tuomas Härkönen. Peppi Raassina pääsee edustamaan Pohjois-Karjalaa valtakunnalliseen loppukilpailuun, joka järjestetään 31.5 - 1.6.2016 Helsingissä.
4.5.2016
Keski-Suomen maakunnallisen Metsävisan on voittanut Marja Puustinen Haapaniemen koulusta Viitasaarelta. Toiseksi sijoittui Juha Mäkelä Kuuhankaveden koulusta Hankasalmelta ja kolmanneksi Siri Markkula Saarijärven keskuskoulusta. Marja Puustinen pääsee edustamaan Keski-Suomea valtakunnalliseen loppukilpailuun, joka järjestetään Helsingissä 31.5.-1.6.2016.
2.5.2016
Suomen metsäkeskuksen koordinoiman Metso-kätköily -hankkeen tarkoituksena on lisätä tietoisuutta arvokkaista luontokohteista geokätköilyn avulla. Hankkeen kohderyhmänä ovat lapset ja nuoret.
26.4.2016
Suomen metsäkeskus on lähettänyt metsänomistajille kirjeen kirjanpainajakuoriaisten riskikohteista. Metsänomistajaa kehotetaan kiinnittämään huomiota mahdollisiin kirjanpainajatuhoihin metsässään. Riskikohteet on merkitty kirjeen mukana tulevaan karttaliitteeseen.
26.4.2016
Suomen metsäkeskus on käynnistänyt kampanjan, jossa herätellään metsänomistajia miettimään metsänsä tuottoa. Tätä varten Metsään.fi-palvelun etusivulle on luotu laskuri, jonka avulla voi nopeasti laskea metsätilan tuoton eri puolilla Suomea.
18.4.2016
Metsäkeskus myöntää vuosittain Kemera-tukea (Kestävän metsätalouden rahoituslaki) metsäautoteiden tekemiseen ja perusparannukseen.
12.4.2016
Metsäkeskuksen rahoituskäytännöt metsätalouden ympäristötukeen ja luonnonhoitoon muuttuvat määrärahojen vähenemisen seurauksena. Jatkossa aikaisempaa harvemmalle metsälain elinympäristöistä ja METSOn valintaperusteet täyttävistä kohteista voi saada ympäristötukirahoitusta.
22.3.2016
Metsäkeskus on priorisoinut Kemera-hakemusten (Kestävän metsätalouden rahoituslaki) käsittelyjärjestystä, jotta käytännön työt sujuisivat metsissä mahdollisimman joustavasti.
16.3.2016
Metsäkeskus pitää tärkeänä, että kaikilla toimijoilla on yhtäläinen mahdollisuus tarjota metsävaratietoon pohjautuvia, monipuolisia palveluja metsänomistajille. Vapaampi tiedon jakelu kiihdyttää uusien palvelujen kehittämistä, tukee yrittäjyyttä ja luo perustan aktiiviselle metsien käytölle.
2.3.2016
Kaikki 14 alueellista metsäohjelmaa on nyt julkaistu Metsäkeskuksen verkkopalvelussa. Metsäohjelmat toteuttavat Kansallista metsästrategiaa ja ne on valmisteltu koko metsäalan yhteistyönä maakunnallisissa metsäneuvostoissa. Ohjelmien kantava teema on metsien monipuolinen ja kestävä käyttö, joka luo työpaikkoja ja tuo tuloja maakuntiin.
29.2.2016
Yksityismetsissä tehtyjen hirvieläinvahinkoarvioiden sijainti ja yksittäisten kohteiden pinta-alat löytyvät nyt Metsäkeskuksen karttapalvelusta. Palvelussa tietoja voi verrata hirvikannan kokoa kuvaavaan lumijälki-indeksiin. Kartta havainnollistaa hirvieläinkannan suuruutta ja sen metsille aiheuttamia tuhoja.
25.2.2016
Rahoitus on osa Metsätieto ja sähköiset palvelut -kehittämishanketta, joka kuuluu Sipilän hallitusohjelman Puu liikkeelle ja uusia tuotteita metsästä -kärkihankkeeseen.
23.2.2016
Metsänomistajat ovat tähän mennessä antaneet toimijoille luvan käyttää metsävaratietojaan jo 2,6 miljoonan hehtaarin alalta. Pinta-ala vastaa Pohjois-Savon, Etelä-Savon ja Pohjois-Karjalan maakuntien yksityismetsien yhteenlaskettua metsäpinta-alaa.
17.2.2016
Itäisen Suomen metsätiloista 12 prosenttia on perikuntien omistuksessa. Useissa tapauksissa muu omistusmuoto olisi metsänomistajille kannattavampi, niin päätöksenteon kuin verotuksen kannalta.