Mediatiedotteet | Page 12 | Metsäkeskus

Mediatiedotteet

4.7.2016
Suomen metsäkeskus kerää puustotietoja yksityismaiden metsistä kaukokartoitusmenetelmällä. Laserkeilaukseen perustuvaa metsien inventointia tehdään Rovaniemellä tänä vuonna 200 000 hehtaaria.
30.6.2016
Luonnolla on tutkitusti lukuisia virkistys- ja terveysvaikutuksia. Jo vajaan tunnin oleskelu metsässä vähentää stressiä.
29.6.2016
Suomen nuoriin metsiin on kertynyt valtava hoitotarve. Taimikonhoitoa on valtakunnallisen inventoinnin mukaan rästissä jo 750 000 hehtaaria. Lisäksi pienen läpimitan ainespuun ensiharvennuksia odottaa 800 000 hehtaaria. Pelkkää taimikonhoitoa on siis myöhässä saman verran kuin puolessa Keski-Suomen maakunnassa on metsiä yhteensä.
27.6.2016
Kirjanpainajien parveilu alkoi tänä keväänä normaalia aikaisemmin, jo toukokuun alussa. Kirjanpainajien lisääntymisen estämiseksi kuusipuutavara ja vaurioituneet kuuset on syytä poistaa metsästä mahdollisimman pian.
23.6.2016
Suomen uusiutuvasta energiasta 80 prosenttia tuotetaan metsähakkeella ja puunjalostuksen sivutuotteilla.
21.6.2016
Suomen Metsäkeskus kehittää metsätöiden omavalvontaan sopivaa sähköistä asiointia yhdessä metsäalan toimijoiden kanssa. Tähän mennessä yhteiseen kehitystyöhön on lähtenyt mukaan isoja metsäteollisuus- ja sahayrityksiä, metsäpalveluyrittäjiä ja kiinnostusta on ollut myös metsänhoitoyhdistyksissä. Projektin toteutuksessa Metsäkeskuksen yhteistyökumppanina on Tieto Oyj.
17.6.2016
Pohjois-Savon metsäohjelma on valmis. Ohjelman tavoitteena on tuoda lisää työtä ja hyvinvointia metsien monipuolisen hyödyntämisen avulla. Vuoden 2016 painopisteiksi on valittu tilarakenteen kehittäminen, metsien terveyden edistäminen, suojavyöhykkeiden huomioiminen metsien käsittelyssä sekä alempiasteisen tieverkon kunnon parantaminen.
15.6.2016
Keski-Suomen metsäohjelma on valmis. Ohjelman tavoitteena on lisätä työtä ja hyvinvointia metsän monipuolisen hyödyntämisen avulla. Vuoden 2016 aikana keskitytään puun tasaisen liikkuvuuden, vesiensuojelun kehittämisen, taimikon varhaishoidon ja eri-ikäisrakenteisen metsänkäsittelyn käyttöön suojavyöhykkeillä.
3.6.2016
Etelä-Savon lämpö- ja voimalaitoksilla metsähakkeen käyttö oli 456 000 kiintokuutiometriä vuonna 2015. Tärkein metsähakkeen raaka-aine on ensiharvennusten pienpuu, jonka osuus on yli puolet hakkeen kokonaismäärästä. Metsän uudistusaloilta korjattavaa biomassaa paloi energiaksi 167 000 kiintokuutiometriä vuonna 2015. Uutta potkua voisi syntyä biojalosteiden tuotannosta.
2.6.2016
Toukokuun alussa voimaan tulleen lain mukaan juurikäävän torjunta on hakkuuoikeuden omistajan velvollisuus. Myös omavalvonta on hakkuiden tekijän tehtävä.
26.5.2016
Metsäkeskus tarkasti vuonna 2015 kasvatushakkuiden korjuujälkeä 304 leimikolla, joiden yhteen laskettu pinta-ala oli 1 017 hehtaaria. Kasvatushakkuussa tiheässä kasvavista puista kaadetaan vain osa, jolloin jäljelle jäävillä on enemmän tilaa kasvaa.
26.5.2016
Metsäkeskus tarkasti vuonna 2015 kasvatushakkuiden korjuujälkeä 304 leimikolla, joiden yhteen laskettu pinta-ala oli 1 017 hehtaaria. Kasvatushakkuussa tiheässä kasvavista puista kaadetaan vain osa, jolloin jäljelle jäävillä on enemmän tilaa kasvaa.
25.5.2016
Metsäkeskus tarkasti vuonna 2015 kasvatushakkuiden korjuujälkeä 304 leimikolla, joiden yhteen laskettu pinta-ala oli 1 017 hehtaaria. Kasvatushakkuussa tiheässä kasvavista puista kaadetaan vain osa, jolloin jäljelle jäävillä on enemmän tilaa kasvaa.
20.5.2016
Tiivistäminen tarkoittaa 28 toimipisteen sulkemista ja uusien tilojen etsimistä useille toimipisteille. Jatkossa Metsäkeskuksella on 66 toimipistettä eri puolilla Suomea. Suljettavien toimipisteiden henkilöstö siirtyy työskentelemään säilytettäviin toimipisteisiin.
20.5.2016
Tiivistäminen tarkoittaa 28 toimipisteen sulkemista ja uusien tilojen etsimistä useille toimipisteille. Jatkossa Metsäkeskuksella on 66 toimipistettä eri puolilla Suomea. Suljettavien toimipisteiden henkilöstö siirtyy työskentelemään säilytettäviin toimipisteisiin.
20.5.2016
Tiivistäminen tarkoittaa 28 toimipisteen sulkemista ja uusien tilojen etsimistä useille toimipisteille. Jatkossa Metsäkeskuksella on 66 toimipistettä eri puolilla Suomea. Suljettavien toimipisteiden henkilöstö siirtyy työskentelemään säilytettäviin toimipisteisiin.
20.5.2016
Tiivistäminen tarkoittaa 28 toimipisteen sulkemista ja uusien tilojen etsimistä useille toimipisteille. Jatkossa Metsäkeskuksella on 66 toimipistettä eri puolilla Suomea. Suljettavien toimipisteiden henkilöstö siirtyy työskentelemään säilytettäviin toimipisteisiin.

.